w

Helsekasse

Studenter som pådrar seg betydelige helse- og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra Studentinord.

12.07.201714:10 Kjell Pedersen

Retningslinjer for helsekassen.
Studenter som har pådratt seg betydelige utgifter i forbindelse med sin helse/tannhelse i studieåret kan søke støtte fra helsekassen i Studentinord. 

Støtte kan gis til.
Studenter som har betalt semesteravgift og som har studiet som hovedbeskjeftigelse, minimum 40 studiepoeng pr. studieår, kan søke. Det kan søkes om refusjon av utgifter som har påløpt inneværende studieår.

Det kan søkes støtte til.

  • Synsundersøkelse og brilleglass. Brilleglass skal være individuelt utmålt og tilpasset/levert av offentlig godkjent optiker. Det gis ikke støtte til innfatning, solbriller eller annet tilbehør.
  • Tannbehandling – må karakteriseres som nødvendig behandling. Studenter under 20 år må benytte offentlig tannhelsetjeneste. Blir deler av tannbehandlingen refundert av NAV, må dette fremkomme på spesifisert regning.
  • Kiropraktor og offentlig godkjent manuellterapeut. Fysioterapeut refunderes kun når behandling er henvist av lege. Det er kun offentlig godkjent helsetjeneste som gir rettigheter til refusjon fra helsekassen.
  • Ekstraordinære utgifter – må være av nødvendig karakter og fortrinnsvis dokumenteres av lege.

Egenandel.

  • Egenandel til synsundersøkelse og briller: Kr 1.500 pr studieår
  • Egenandel til tannbehandling: Kr 1.500 år studieår
  • Egenandel til øvrig behandling: Kr 1.500 pr studieår

Refusjon.
Studentinord kan refundere inntil 50 % av utgiftene etter at egenandelen er fratrukket. Maksimal refusjon pr studieår er kr 6.000,-. Beløp under kr 300,- vil ikke bli utbetalt.

Generelle regler.
Særskilt søknadsskjema må benyttes. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
Refusjon gis på bakgrunn av spesifiserte kvitteringer som er påført studentens navn.
Studentens navn skal enten være trykket på kvittering/kassalapp eller påført med penn og attestert av ekspeditør. Kvitteringer som ikke oppfyller kravene tas ikke med i beregningsgrunnlaget. Kopi av kvitteringer skal være av god leselig kvalitet.

Der utgiftene dekkes av NAV eller forsikringsordninger gis ingen refusjon.
Helsekassen godkjenner kun behandling utført i Norge. Søker må ha norsk bankkonto.
Studentinord forbeholder seg retten til å kontrollere gitte opplysninger. Støtte som er utbetalt på uriktig grunnlag vil bli krevd tilbakebetalt.
Saksbehandling fra helsekassen kan påklages til klageutvalget for helsekassen. Klageutvalget består av studentrådgivere i Studentinord. Klagefrist er 3 uker etter vedtak fra helsekassen er datert.
Dersom den økonomiske belastningen av ordningen blir for stor, forbeholder Studentinord seg retten til å endre regelverket.

Søknad.
Søknad kan leveres fortløpende etter avsluttet og betalt behandling.

Søknadsfrist for hvert studieår er 1. juli. Det forutsettes at søkeren er registrert student både ved behandlings- og søknadstidspunkt.
Søknadene behandles fortløpende, og minst en gang pr måned.

Regelverket gjelder fra 11.09.2017

Du søker her.