w

Positiv renholder/ servicemedarbeider søkes

Bolig- og eiendomsavdelingen i Bodø søker etter en dyktig og serviceinnstilt renholder/ servicemedarbeider med godt humør, stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.

10.01.201809:09 Ane Karlsen

Vi ønsker at du har bred erfaring fra renhold, og at du er opptatt av fornøyde kunder. Du må beherske norsk og engelsk, trives i kontakt med mennesker, og like et høyt tempo i hverdagen. Vi tilbyr en trivelig arbeidsplass for en selvstendig og imøtekommende person. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Vil du bli med i teamet vårt?

Renholder/servicemedarbeider skal kvalitetssikre alle forhold innenfor renhold, utflytningskontroll og løpende avvikskontroll av leietakers plikter jfr. gjeldende kontrakter og reglement. I samarbeid med renholdsansvarlig skal renholder gjennom målrettet arbeid og rutinebygging optimalisere bomiljø, trivsel og hygiene ved Studentinords boliger og eiendommer. I tillegg skal våre ansatte imøtekomme henvendelser fra kundene/leietakerne på en høflig og serviceinnstilt måte, som fremmer god trivsel og fornøyde kunder. Dette gjelder også ovenfor bedriftsinterne kunder (barnehage og lignende).

Hovedoppgaver

 • Daglig renhold
 • Forefallende og tilfeldig renhold (eks. ettervask v/utflytting)
 • Løpende kontroll og koordinering av inn- og utflytting
 • Avviks-/feilmeldingsservice mot kunder/leietakere
 • Avviksvarsling til drift/vaktmestere
 • Koordinering og rapportering ifm. Inn-/utflytting med renholdsansvarlig/ boligadministrasjon

Tilleggsoppgaver

 • Oppfølgning av innleid renholdsbyrå og renholdere på timebasis/vikarer
 • Bestilling av tilfeldig renhold, periodisk renhold, renholdsartikler, rens/vask når dette kreves
 • Andre relevante oppgaver bedriften pålegger

Spesielle utfordringer

 • Renholder/servicemedarbeider er ofte bedriftens ansikt utad mot kunder og leverandører, og det kreves høy grad av korrekt og generelt positiv opptreden.
 • Forholdet til leietakerne skal spesielt vektlegges. God kommunikasjon og respekt for privatlivets fred er i denne sammenheng viktig.
 • Være fleksibel og kunne takle perioder med veldig høyt tempo, som i forbindelse med inn- og utflyttinger ved semesterstart/-slutt.

Vi søker deg som

 • har generelt allsidige praktiske ferdigheter
 • er nøyaktig og har naturlig ordenssans
 • har relevant utdannelse innenfor fagområdet, eller bred erfaring fra renholdsarbeid
 • behersker IT/PC som arbeidsverktøy
 • behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har gode samarbeidsevner og godt humør
 • er positiv til opplæring (kurs og lignende)
 • har god innsatsvilje og er fleksibel
 • har førerkort minimum klasse B

Serviceinnstilling og personlig egnethet vektlegges.

Arbeidssted: Bodø
Lønn i henhold til bedriftens avtaleverk, samt pensjons- og forsikringsordninger.

Vi ønsker deg velkommen som søker til interessante arbeidsoppgaver i et godt og engasjerende arbeidsmiljø. 

For nærmere opplysninger, kontakt:
Driftsleder Svein Tore Johnsen
Telefon: 918 64 482
Epost: svein.tore.johnsen@studentinord.no

Skriftlig søknad med CV, tilhørende attester og referanser sendes innen 25.01.18: idun.nerdal@studentinord.no

Nord studentsamskipnad (Studentinord) har ansvar for velferdstjenester til 13.000 studenter ved Nord universitet og Politihøgskolen avd. Bodø. Våre tjenester skal bidra til en god studietid, og omfatter boliger, spisesteder, barnehager, bokhandel og rådgivningstjeneste. Studentinord har ca. 140 dyktige ansatte som er lokalisert på ulike studiesteder i Nordland og Trøndelag.