w

Førstehjelp i stressmestring (Bodø)

Rådgivningstjenesten arranger førstehjelpskurs i stressmestring og gir råd og veiledning for å håndtere stress.

04.10.201813:10 Line Johansen

Mange studenter opplever studietiden som stressende. Det kan påvirke studieprestasjonene og studiehverdagen.

Tid: Onsdag 31. oktober kl. 14.15 - 16.00.

Pris for deltakelse: GRATIS
Kursholder: Rådgivningstjenesten; studentrådgiver og studentprest
Rom 2437

Påmelding til iki@studentinord.no (Ingvild Kirkhus) innen 25. oktober.

Fotograf Karoline O. A. Pettersen
Rådgivningstjenesten