w

Disse 5 punktene må du gjøre før du flytter ut

Her finner du en oversikt over hvilke krav som må innfris før leieforholdet er helt avsluttet og depositum utbetales.

12.01.201813:06 Ane Karlsen

For english version click here

Krav før utbetaling av depositum

Depositum utbetales når boenhet er inspisert og godkjent, og husleie avregnet. Merk at utbetalingen kan ta inntil 2 måneder i travle perioder. Eventuelle gebyr og omkostninger for manglende renhold eller skader vil bli belastet depositumet og/eller fakturert separat.

Prisoversikt for gebyr for manglende vask eller utbedring av skade finner du her. I tillegg faktureres faktiske kostnader til erstatning av møbler, tømmeavgift for søppel osv.


1. Oppsigelse

Oppsigelse av kontrakt skal gjøres fra Min Side. Bruk fortrinnsvis appen Studentinord Bolig så får du varsler når du mottar viktige beskjeder fra oss. Oppsigelsestiden er 2 måneder, gjeldende fra oppsigelsesdato.

2. Bestille utflyttingskontroll

I forbindelse med utflytting skal boenheten kontrolleres. Kontrollen bestilles fra Min Side (under henvendelse - utflyttingskontroll), fortrinnsvis i appen Studentinord Bolig, og må bestilles senest 5 dager før du skal flytte ut.

Kontroller utføres mandag til fredag mellom kl. 08.30 og 15.00. Om du har et spesielt tidspunkt du ønsker kontroll vil vi anbefale å bestille i god tid, særlig i perioden mai-juni.

 3. Rydde og vaske 

Sett av god tid til å tømme og rengjøre boenheten iht. denne kravlisten:

 • Tørk støv av lamper og hyller, og fjern flekker
 • Vask inn- og utsiden av garderobeskap, og husk også å vaske oppå skapet
 • Vask vegger, dører og dørkarmer, vinduer og vinduskarmer
 • Møbler og seng skal tørkes av og støvsuges
 • Fliser og vegger på bad skal skrubbes rene
 • Vask og toalett vaskes grundig
 • Vask speil
 • Vask og rydd kjøkken, hvitevarer og utstyr. Kjøkkenskap du disponerer skal vaskes grundig. Kjøkkenvifte inkludert filter skal også rengjøres. 
 • Kjøleskap og fryser skal tømmes for din mat
 • Vask gulv og lister
 • Dersom du har en bod skal denne ryddes og vaskes
 • Bor du i en dublett skal fellesareal vaskes

Husk at du må fylle ut sjekkliste slik at vi får vi tilbakemelding om boligens tilstand. Sjekklisten finner du på appen Studentinord Bolig eller på Min side. Husk at alle punkter må fylles ut og at du må klikke på fullfør når du har fylt ut listen.

4. Kontroll og godkjenning

Vi ønsker at du er tilstede på utflyttingskontrollen. Hvis du velger å ikke avtale kontroll eller ikke møte opp på avtalt kontroll anses boenheten overlevert i den stand den er.

5. Levere nøkler

Nøkkel og vaskerikort skal overleveres iht. kontrakten. Det er du som står ansvarlig for at nøkkelen blir levert til rett tid og på rett sted, så vi anbefaler at du ikke overlater til andre å levere for deg.

Bodø: Lever nøkler enten ved kontroll, eller i Studentinords skranke på Nord universitet.

Nesna: Nøkkel og ev. vaskekort legges i konvolutt og puttes i egen postkasse på boliganlegget.

Trøndelag: Nøkkel og ev. vaskekort legges i konvolutt og puttes i egen postkasse på det enkelt boliganlegget. I Steinkjer kan nøkkel også leveres i boligkontor/bokhandel.

Vi takker for den tiden du har vært leietaker hos oss, og ønsker deg lykke til videre!

Vasketid
Student med gummihansker klar til å vaske
Utflytting
Pappesker og møbler blir pakket klar for flytting