w

Dagslyslampe - perfekt for å takle mørketiden (Bodø)

Føler du deg trøtt og uopplagt i mørketiden kan dette være redningen.

27.10.201709:12 Line Johansen

For english click here

Dersom du sitter inne på forelesning hele dagen kan dagslyslamper være en god erstatning for å få lyset du trenger. Studentinord har satt ut fire dagslyslamper som vi oppfordrer studentene til å benytte seg av.

To lamper er plassert i Hovedkantina og to er plassert i Kasjotten.

For lite lys gir kroppen «ugunstige leveforhold»

Mange lider av tretthet, føler seg sliten og nedfor i løpet av den mørke vintersesongen. 

Vitenskapelig forskning har vist at når mengden naturlig lys reduseres kan kroppen reagere fysiologisk på disse «ugunstige leveforholdene» ved å justere visse hormonnivåer og biologiske aktiviteter. Dette kan føre til:

  • Intens trøtthet, utmattelse og ulike søvnforstyrrelser
  • Økt appetitt, som kan føre til vektøkning
  • Generell passivitet
  • Redusert arbeidseffektivitet og vitalitetstap

Å bruke en dagslyslampe kan hjelpe deg til å dempe disse problemene.

Slik bruker du dagslyslampen for best effekt

Benytt dagslyslampe hvis du har lite energi, er trøtt og slapp, eller har søvnproblemer.

  • Ta en en dagslysøkt 3-5 ganger i uka i løpet av vinteren. 
  • En økt bør vare i ca. 30 minutter, ev. lengre. Over 2 timer vil ikke øke virkningen. 
  • Det anbefales å ta økten mellom kl. 06.00 og 13.00. Den er mest effektiv tidligst mulig på dagen. Bruk av dagslyslampe om kvelden kan forstyrre søvnen. 
  • Det er ikke nødvendig å se rett inn i lyskilden, men du skal holde den innenfor hele synsfeltet under økten. Du kan lese, skrive eller gjøre andre ting i mellomtiden.

 

 

 

Relaterte artikler