PÅMELDING TIL JULEBORD FOR ANSATTE I TRØNDELAG

Backlund hotell, Levanger, fredag 3. desember kl 19. 

Påmeldingsfrist: 15. november. 

TRANSPORT TIL OG FRA JULEBORDET

Det settes opp buss på strekningen Steinkjer - Levanger dersom mange nok ønsker dette. Bussen stopper etter behov underveis, feks på Røra og Verdal. Kryss av under hvis du ønsker buss. 

Ansatte med svært lang reisevei kan få tilbud om overnatting. Kryss av under hvis du ønsker overnatting. Da vil du bli kontaktet av julebordskomiteen for å gjøre en avtale.