Påmelding til julefest 29. desember kl. 18-20.
Registration for Christmas party 29 Dec. at 6-8 p.m.

NB: 20 plasser. Førstemann til mølla. Påmeldte etter nr. 20 vil bli plassert på venteliste.
Please note: 20 places. First come first served. Students who sign up after no. 20 will be placed on a waiting list.

Jeg er inneforstått med at jeg må melde avbud om jeg har symptomer på luftveisinfeksjon.

I do understand that I need to cancel if I have symptoms of respiratory infections.