Kildesortering på studentboligen i Bodø

Hva skal sorteres hvor, og hva skjer med søpla?

For english click here

Ny avfallsløsning i Mørkvedlia og på Flatvold

Hjelp Bodø kommune med å oppnå 70% materialgjenvinningsgrad! Nå skal du sortere matavfall og plastemballasje i tillegg til papp/papir, glass og metallavfall, og restavfall. 

Bruk nøkkelbrikken din til å åpne søppelcontainerne.

Hva skal vi sortere?

I de øvrige boliganleggene våre skal du sortere ut ren papp/papir, skyllet og ren hermetikk/glass, og restavfall.

I noen boliganlegg er det satt ut sorteringsstasjoner der du kan levere inn batterier og småelektrisk. Finnes det ikke på ditt boliganlegg vil vi anbefale at du leverer dette inn på din nærmeste miljøstasjon.

Beboere kan gjerne etablere egne ordninger for for eksempel plastsortering, og må da ta ansvar for å levere dette hos IRIS avfallsstasjon.

Det viktigste du kan gjøre for miljøet er å følge det sorteringssystemet som er satt opp der du bor, og sørge for at det du kaster er rent. Du kan lese mer om kildesortering, og hva som egentlig er rent nok på sortere.no.

Skaper nye verdier av alt - også av restavfall

  • Ren papp og papir blir til til nye papirprodukter, for eksempel pizzaesker eller melkekartonger.
  • Rene glass og hermetikkbokser blir til nye glassprodukter, isolasjon, metall, spiker, sykkeldeler mm.
  • Batterier og småelektrisk kan bli nye produkter til stålundustrien, jern, eller smykker og medaljer.

IRIS klarer å skape nye verdier av alt avfallet de får inn, også restavfallet. I dag sendes restavfallet til forbrenning, og dette omdannes til energi og oppvarming til husstander. 

Fordi flere og flere av dere studenter viser økt interesse for sortering jobber Studentinord kontinuerlig sammen med IRIS om mulige nye løsninger.

3 grønne piler i en sirkel som symboliserer gjenvinning og ulike type søppel rundt

Relaterte artikler