Vi søker et bredt utvalg studenter til vårt testpanel

Vi ønsker å teste kommunikasjonen mellom Studentinord og studentene. Til dette trenger vi studenter fra alle fakultet, flere aldersgrupper og med spredt interesseområde (tilsammen 10 studenter). Engasjementet vil belønnes med blant annet middagskort i Hovedkantina til en verdi av over kr. 600,-.

30.08.201611:23 Line Johansen

Hvorfor?

For å nå ut til studentene er vi avhengige av å kjenne dem godt som målgruppe. Vi må henge med i den digitale utviklingen, på sosiale medier og vite hva og hvordan vi når igjennom til studentene med det vi vil formidle. Derfor ønsker vi å samle et knippe studenter som vi kan ha en dialog med under vårt kommunikasjonsarbeid og i utviklingen av nye og gamle konsepter. 

Hvordan?

Via e-post og eventuelt andre aktuelle kanaler kommer vi til å kontakte denne gruppen med ujevne mellomrom dette studieåret. Det kan dreie seg om tilbakemeldinger på kampanjer, kanaler/medier, produkter eller aktiviteter vi jobber med. Vi er avhengig av ganske kjappe tilbakemeldinger. Noen ganger trenger vi kanskje bare en kort kommentar, mens vi andre ganger behøver mer helhetlige ideer eller vurderinger. Vi tenker også å arrangere lunsjmøter der vi diskuterer aktuelle saker.

What´s in it for me?

Middagskortene i Hovedkantina gir deg 10 middager til en verdi av godt over 600 kr. Hvert medlem av panelet mottar et middagskort som takk for engasjement og innspill. I tillegg kan det hende vi overrasker med andre belønninger underveis i studieåret dersom prosjektet gir oss så mye tilbake som vi håper på ;)

Hvordan melder jeg meg på?

Hvis dette høres interessant ut for deg kan du sende en e-post til oss der du forteller kort om deg selv.
Du kan ta med følgende punkter:

  • Fornavn og etternavn
  • Alder
  • Fakultet
  • Fag
  • Studieår
  • Hovedinteresser
  • Hvilke sosiale medier bruker du hver uke?
  • Hva er hovedgrunnen til at du melder deg på?
  • Hva vet du om Studentinord? 

E-posten kan du sende til: ane.karlsen@studentinord.no

, click to open in lightbox