Koronavirus: Varslingsrutiner for alle ansatte

Varslingsrutiner for alle ansatte i Studentinord, ved mistanke om smitte eller påvist smitte av Covid-19.

06.03.202011:14 Ane Karlsen

Oppdatert: 21. august 2020

Varslingsrutiner skal bidra til sikker drift og korrekt håndtering av smittetilfeller under koronavirusutbruddet (Covid-19). Rutinene vil bli oppdatert ved behov.

Varslingsrutiner ved mistanke om smitte eller påvist smitte av Covid-19 hos

Ansatt

 • Det er viktig at ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon, forlater arbeidsstedet umiddelbart. 
 • Gi snarest beskjed til nærmeste leder, eventuelt direkte til HR-sjef Idun Aa. Nerdal, tlf. 932 40 003 / idun.nerdal@studentinord.no.
 • Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende kommunale retningslinjer. Finn retningslinjer for din kommune via denne linken.
 • Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp kontakter til Covid-19 bekreftede personer i henhold til gjeldende anbefalinger.
 • Ansatte som får bekreftet Covid-19 sykdom, skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp.
 • Hold kontakt med nærmeste leder.

Student

 • Dersom du får informasjon om en smittet student, eller en student som mistenker å være smittet, skal du umiddelbart varsle din nærmeste leder. Dersom nærmeste leder ikke er tilgjengelig varsler du direkte til HR-sjef Idun Aa. Nerdal, tlf. 932 40 003 / idun.nerdal@studentinord.no. Husk at du har taushetsplikt når du mottar og videreformidler sensitiv informasjon.
 • Er du i dialog med studenten må du be vedkommende snarest om å dra hjem til sin bolig, og kontakte riktig helseinstans for å avklare eventuell testing. Finn retningslinjer for din kommune via denne linken.
 • Dersom studenten bor i studentbolig hos Studentinord, og deler fasililteter med andre, skal studenten bes om å holde seg i ro på sitt rom til situasjonen er avklart med lege. Det er utarbeidet karanteneinstruks som kan sendes til studenter som bor i studentbolig hos oss.
 • Spør gjerne studenten om det er behov for praktisk hjelp eller samtale med rådgivningstjenesten.


Smitteforebyggende tiltak

Smitteforebyggende tiltak har som formål å begrense smittespredning og å forsinke utbrudd av Covid-19. De tre viktigste tiltakene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke ansatte skal ikke være på arbeidsplassen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet og økt avstand mellom personer

Symptomer: Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer og personer med symptomer på sykdom holder seg hjemme. De hyppigst beskrevne symptomene på Covid-19 er vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Personer med symptomer på sykdom skal ikke være på jobb/campus. Dette gjelder også personer som har mistanke om at de kan ha blitt smittet, eller har vært i kontakt med smittede.

Munnbind: Ansatte som ønsker å bruke munnbind i sin arbeidssituasjon, eller har spørsmål om munnbind, kan kontakte nærmeste leder.

Ansatte i risikogruppe kontakter nærmeste leder for eventuell tilrettelegging på arbeidsplassen. For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for Covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Retningslinjer for mediehåndtering

Har du spørsmål? 

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med din nærmeste leder, eller HR-sjef Idun Aa. Nerdal, tlf. 932 40 003 / Idun.Nerdal@studentinord.no.  

Hvis du ønsker råd og veiledning om fysisk eller psykososialt arbeidsmiljø - eller du trenger noen å snakke med utenom bedriften, kan du kontakte bedriftshelsetjenesten der du hører til:  

Nyttige linker og informasjon

Relaterte artikler