Koronavirus: Varslingsrutiner for ledere i Studentinord

Varslingsrutiner for ledere i Studentinord, ved mistanke om smitte eller påvist smitte av Covid-19.

10.03.202107:38 Ane Karlsen

Oppdatert 21.8.20

Koronavirus: Varslingsrutiner for alle ansatte ber alle ansatte som får kjennskap til smitte eller mistanke om smitte hos ansatt, student, eller et barn i studentbarnehage, om å ta kontakt med nærmeste leder. Videre finner du derfor:

 • Varslingsrutiner for ledere ved PÅVIST smitte av Covid-19
 • Varslingsrutiner for ledere ved MISTANKE om smitte av Covid-19

NB! I alle tilfeller der du får informasjon om smitte eller mistanke om smitte hos en ansatt, en student, eller et barn i en av våre studentbarnehager, skal adm. direktør Kristian Brunsvik Olsen varsles på tlf. 958 28 630.

Varslingsrutiner for ledere ved PÅVIST smitte av Covid-19


ANSATT

 1. Ved påvist smitte skal avdelingen/lokalet den smittede personen arbeider i umiddelbart/snarest stenges ned iht. stengeinstruks* og varslingsinstruks**.
 2. Alle ansatte som arbeider i samme avdeling/lokale som den smittede personen skal umiddelbart dra hjem, og de oppfordres til være i karantene.
 3. Direktør i Studentinord samarbeider med leder om kontakt med kommunehelsetjenesten, og vil i samråd med disse vurdere ytterligere tiltak. Smittevernmyndighetene avgjør hvem som eventuelt skal i karantene. Kommunens smittesporingsteam varsles automatisk ved positive tester, og de tar da umiddelbart kontakt med den smittede personen. 

STUDENT

 1. Dersom studenten bor i studentbolig hos Studentinord, og deler fasiliteter med andre, skal studenten oppfordres til å holde seg i ro på sitt rom til situasjonen er avklart med lege.
 2. Dersom den smittede studenten har oppholdt seg i våre lokaler/fellesområder skal lokalet/fellesområdet umiddelbart/snarest stenges ned iht. stengeinstruks* og varslingsinstruks**.
 3. Alle ansatte som arbeider i avdelingen/lokalet som den smittede studenten har oppholdt seg i skal umiddelbart dra hjem, og de oppfordres til å være i karantene.
 4. Direktør i Studentinord samarbeider med leder om kontakt med kommunehelsetjenesten, og vil i samråd med disse vurdere ytterligere tiltak. Smittevernmyndighetene avgjør hvem som eventuelt skal i karantene. Kommunens smittesporingsteam varsles automatisk ved positive tester, og de tar da umiddelbart kontakt med den smittede personen. 

BARN I STUDENTBARNEHAGE

 1. Ved påvist smitte skal barnehagen det smittede barnet går i umiddelbart/snarest stenges ned iht. stengeinstruks* og varslingsinstruks**.
 2. Alle ansatte som arbeider i den aktuelle barnehagen skal umiddelbart dra hjem, og de oppfordres til å være i karantene.
 3. Direktør i Studentinord samarbeider med leder om kontakt med kommunehelsetjenesten, og vil i samråd med disse vurdere ytterligere tiltak. Smittevernmyndighetene avgjør hvem som eventuelt skal i karantene. Kommunens smittesporingsteam varsles automatisk ved positive tester, og de tar da umiddelbart kontakt med den smittede personen..

Stengeinstruks og varslingsinstruks


* Stengeinstruks

Alle avdelinger skal utarbeide en egen instruks for hvordan nedstengning skal foregå sikkert og effektivt.


** Varslingsinstruks

Varslingsinstruksen må inneholde en oversikt over hvilke aktører som skal varsles. Med varsling menes at beskjeden formidles umiddelbart. Forsikre deg om at mottakeren har mottatt varselet. Husk at du har taushetsplikt når du mottar og videreformidler sensitiv informasjon.

 • Listen over aktører som skal varsles:
  • direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen: tlf. 958 28 630
  • Ansatte i avdelingen, via e-post og telefon
  • Nord universitet beredskapsledelse: tlf. 993 64 000
  • Politihøgskolen, dersom den er berørt: postmottak@phs.no med kopi til
  • Samarbeidspartnere, leverandører, andre. Hver avdeling må utarbeide egen liste
  • Studentorganisasjonen Nord ved leder@sonord.no
  • Studentorganisasjonen i Bodø ved leder@sob.no dersom smittetilfellet er i Bodø
  • Studentorganisasjonen i Trøndelag ved leder@sotnord.no dersom smittetilfellet er i Trøndelag
  • Rana studentforening ved sohnord@outlook.com dersom smittetilfellet er i Mo i Rana
  • Dersom smittetilfellet gjelder en student skal også rådgivningstjenesten på aktuelt studiested varsles
  • Varsel til kommunehelsetjeneste ivaretas av adm. direktør. 

 • Varslingstekst i e-post:

Emne: Smittevarsel Covid-19


Hei,
Studentinord har fått informasjon om påvist smitte av Covid-19 hos
- en ansatt i <tjenesteområde og studiested>
- en student ved <studiested>
- et barn i <studentbarnehagen> på <studiested>

Som umiddelbart tiltak har vi iverksatt nedstengning av <avdelingen/lokalet/fellesområdet> og oppfordret alle berørte personer til å dra hjem i karantene. Videre kontakter vi kommunehelsetjenesten for å vurdere situasjonen og ytterligere tiltak. Smittevernmyndighetene avgjør videre hvem som eventuelt skal i karantene.

Vennligst bekreft at varsel er mottatt. 

Spørsmål kan rettes til

- (Sendes til eksterne e-postmottakere): <adm. direktør i Studentinord Kristian Brunsvik Olsen, tlf. 958 28 630 / kristian.brunsvik.olsen@studentinord.no>.
- Sendes til ansatte): <HR-sjef Idun Aa. Nerdal, tlf. 932 40 003 / idun.nerdal@studentinord.no> (eller): <Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.>
 

Varslingsrutiner for ledere ved MISTANKE om smitte av Covid-19


ANSATT

 • Ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon forlater arbeidsstedet umiddelbart.
 • Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende kommunale retningslinjer. Finn retningslinjer for din kommune her.
 • I alle tilfeller der du får informasjon om smitte eller mistanke om smitte hos en ansatt skal følgende varsles:
  • Direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen: tlf. 958 28 630 (eventuelt e-post kristian.brunsvik.olsen@studentinord.no). Husk at du har taushetsplikt når du mottar og videreformidler sensitiv informasjon.

Et eventuelt varsel til kommunehelsetjeneste ivaretas av adm. direktør. Smittevernmyndighetene avgjør hvem som eventuelt skal i karantene, og tar kontakt med aktuelle personer.

Dersom noen tester positivt vil kommunens smittesporingsteam automatisk varsles om dette, og Studentinord følger egen rutine, se «Varslingsrutiner for ledere ved PÅVIST smitte av Covid-19».

 • Ved positiv test gjelder sykefraværsregler.
 • Ved negativ test skal den ansatte komme tilbake i jobb etter avtale med lege.
 • Eventuelle tiltak skal vurderes i samarbeid med kommunehelsetjenesten.


STUDENT

 • Studenter som får symptomer på luftveisinfeksjon, drar hjem til sin bolig umiddelbart.
 • Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende kommunale retningslinjer. Finn retningslinjer for din kommune her.
 • I alle tilfeller der du får informasjon om smitte eller mistanke om smitte hos en student skal følgende varsles:
  • Direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen: tlf. 958 28 630 (eventuelt e-post kristian.brunsvik.olsen@studentinord.no)
  • Rådgivningstjenesten på aktuelt studiested.
  • Husk at du har taushetsplikt når du mottar og videreformidler sensitiv informasjon.

Et eventuelt varsel til kommunehelsetjeneste ivaretas av adm. direktør. Smittevernmyndighetene avgjør hvem som eventuelt skal i karantene, og tar kontakt med aktuelle personer.

Dersom noen tester positivt vil kommunens smittesporingsteam automatisk varsles om dette, og Studentinord følger egen rutine, se «Varslingsrutiner for ledere ved PÅVIST smitte av Covid-19».  

 • Ved negativ test kan studenten forlate sin bolig etter avtale med lege.
 • Eventuelle tiltak skal vurderes i samarbeid med kommunehelsetjenesten.


BARN I STUDENTBARNEHAGE

 • Dersom et barn får symptomer på luftveisinfeksjon skal foreldre kontaktes og barnet hentes umiddelbart/snarest.
 • Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende kommunale retningslinjer. Finn retningslinjer for din kommune her.
 • I alle tilfeller der du får informasjon om smitte eller mistanke om smitte hos et barn i studentbarnehage skal følgende varsles:
  • Direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen: tlf. 958 28 630 (eventuelt e-post kristian.brunsvik.olsen@studentinord.no). Husk at du har taushetsplikt når du mottar og videreformidler sensitiv informasjon.

Et eventuelt varsel til kommunehelsetjeneste ivaretas av adm. direktør. Smittevernmyndighetene avgjør hvem som eventuelt skal i karantene, og tar kontakt med aktuelle personer/foreldrene.

Dersom noen tester positivt vil kommunens smittesporingsteam automatisk varsles om dette, og Studentinord følger egen rutine, se «Varslingsrutiner for ledere ved PÅVIST smitte av Covid-19».

 • Ved negativ test kan barnet komme tilbake i barnehagen etter avtale med lege.
 • Eventuelle tiltak skal vurderes i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

 

 

Relaterte artikler