Krise

Alle har plikt til å melde i fra dersom de blir oppmerksomme på en ulykke, krisesituasjon eller annen alvorlig hendelse.

sikresiden.no
For english click here

Studentinord samarbeider med Nord universitet om kriseberedskap, og vi er en integrert del av universitetets beredskapsplan.Sikkerhet for studenter og ansatte

I tilfelle en ulykke, en nødsituasjon eller en annen alvorlig hendelse på et av Nord universitets studiesteder, eller som involverer Nord universitets ansatte eller studenter, må du varsle riktig myndighet så snart som mulig ved å bruke telefonnr. nedenfor.

Informasjon om sikkerhet for studenter og ansatte ved Nord universitet finner du på nettstedet sikresiden.no

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir brukervennlig opplæring og hjelp om hva man skal gjøre i en krisesituasjon og hva man kan gjøre forebyggende. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. 

Informasjonen er på norsk og engelsk.

Varsle beredskapsledelsen

Etter at nødetatene er varslet, varsles beredskapsledelsen.

Beredskapsledelsen skal alltid varsles ved ulykker og situasjoner som utgjør en fare for ansatte, studenter, forurensning av ytre miljø eller omdømmetap.

Nord universitet og Studentinord beredskapsledelse tlf. 993 64 000.