w

DROP-IN FOR HPV-VAKSINE i BODØ

Gratis HPV- vaksine for kvinner født 1991 eller senere i Rådgivningstjenestens lokaler ved Nord Universitet. Se datoer for vaksinering her.

16.10.201710:06 Line Johansen

Har du ikke tatt HPV-vaksinen ennå, evt. mangler dose nummer to, så har du muligheten til å gjøre det i Rådgivningstjenesten sine lokaler på Nord universitet.

Det er bare å møte opp i Rådgivningstjenestens lokaler Korteste intervall mellom dose 1 og 2: 4 uker
Korteste intervall mellom dose 2 og 3: 5 måneder

(til venstre inn A- inngangen) Ta med ID. Vaksinen er gratis.

Du kan lese mer på Helsekontorets facebook-side

Tidspunkter for vaksinering våren 2018:
Tirsdag 27. februar kl. 14-15
Tirsdag 10. april. kl. 14-15
Tirsdag 29. mai. kl. 14-15
Vi legger også ut tidspunktene våre infoskjermer og appen «Infoskjermen Go».

Helsekontoret, Bodø kommune