w

Trøtt og uopplagt i mørketida? (Bodø)

På studiested Bodø har vi fire dagslyslamper til fri bruk for studentene. To i tilknytning til Hovedkantina og to i Kasjotten.

27.10.201709:12 Line Johansen

Hvordan kan mørketida påvirke oss?

Mange lider av tretthet, føler seg sliten og nedfor i løpet av den mørke vintersesongen. 
Vitenskapelig forskning har vist at når mengden naturlig lys reduseres, 
kan kroppen reagere fysiologisk på disse «ugunstige leveforholdene» 
ved å justere visse hormonnivåer og biologiske aktiviteter.

Dette kan føre til:

• Intens trøtthet, utmattelse og ulike søvnforstyrrelser
• Økt appetitt, som kan føre til vektøkning
• Generell passivitet
• Redusert arbeidseffektivitet og vitalitetstapÅ bruke en dagslyslampe kan hjelpe deg til å dempe disse problemene.

Slik brukes dagslyslampen:

Benytt dagslyslampe så snart du kjenner symptomer på lite energi og/eller søvnproblemer.• Ta en en dagslysøkt 3-5 ganger i uka i løpet av vinteren. 
• En økt bør vare i ca. 30 minutter, evt. lengre. Over 2 timer øker ikke virkningen. 
• Det anbefales å ta økten mellom 06.00 og 13.00, men den er mest effektiv tidligst mulig på dagen. Bruk av dagslyslampe om kvelden kan forstyrre søvnen. 
• Det er ikke nødvendig å se rett inn i lyskilden, men du skal holde den innenfor hele synsfeltet under økten. Du kan lese, skrive eller gjøre andre ting i mellomtiden.