w

Kurs i tidsplanlegging (Trøndelag)

Kursinformasjon

 • Varighet: 2 dager, en dag per uke i to uker.
 • Plasser: 15 per studiested
 • Pris: Gratis.
 • Påmeldingsfrister
  • Stjørdal: 21.01
  • Namsos, Steinkjer og Levanger: 28.01

Påmelding Stjørdal

Påmelding Namsos, Steinkjer eller Levanger

Kursholdere


Levanger:

Kirsti Grøtan, studentrådgiver i Studentinord og klinisk sosionom. Master i psykisk helsearbeid.
e-post / 993 96 847


Steinkjer og Namsos:

Sissel Rian, studentrådgiver i Studentinord.
e-post / 450 49 882

Stjørdal:
Renate Eikrem, studentrådgiver i Studentinord

Ønsker du å ta bedre grep om din egen tid? I januar og februar setter vi opp nye kurs.

15.01.201720:31 Erling Rognes Solbu

Studentinord setter opp kurs i tidsplanlegging ved alle studiesteder i Trøndelag vinteren 2018. Kurset vil gi innsikt i hvordan en kan strukturere seg for å klare (studie)hverdagen bedre, og hjelpe kursdeltakerne til å reflektere over egen tidsbruk.

Mål

Du skal få et grunnlag for å endre dine tidsprioriteringer.

Kursinnhold

 • Grunnleggende tidskartlegging
 • Energilekkasjer og tidstyver
 • Planleggingsverktøy
 • Erfaringsdeling
 • «Lekse» mellom kursdagene
 • Personlig veiledning i etterkant av kurset

Når og hvor

Namsos
Torsdag 01.02.2018 kl. 15.30 - 17.30
Torsdag 08.02.2018 kl. 15.30 - 17.30

Steinkjer
Tirsdag 30.01.2018 kl. 16 - 18
Tirsdag 06.02.2018 kl. 16 – 18

Levanger
Tirsdag 30.01.2018 kl. 15 - 17
Tirsdag 06.02.2018 kl. 15 – 17

Stjørdal:
Tirsdag 23.01.2018 kl. 15 – 17
Torsdag 25.01.2018 kl. 15 – 17

Kursmateriell

Her finner du planer og dokumenter fra kurset i tidsplanlegging.

Relaterte artikler