Skjema og info til studenter som vil melde seg på til middagsbesøk
Form and info for students who want to sign up for dinner visits

Her kan du melde deg på middagsbesøk hos en av våre middagsverter. Alle våre middagsverter er ansatte med tilknytning til Nord universitet eller Studentinord. Du kan melde deg på alene eller sammen med en annen. Er dere to så må dere melde inn kontaktinformasjon til begge i samme skjema. Om du melder deg alene så vil du bli satt sammen med en annen student.
//
Here you can sign up to visit to a Norwegian dinner-host, and get an unique insight in the norwegian Christmas celebration. All our dinner-hosts are emplyees at Nord University or Studentinord. You can sign up by yourself, or together with someone else. If there are two of you, we need the contact information on both of you on the same form. If you sign up by yourself, you will be put together with another student for the dinner party.

 

Jeg er inneforstått med at jeg må melde avbud om jeg har symptomer på luftveisinfeksjon.

I do understand that I need to cancel if I have symptoms of respiratory infections.