Jeg er inneforstått med at at jeg har ansvar for god smittevern i kontakt med studentene.