w

Kurs om organisasjonsarbeid (Nesna)

Studentinord, rådgivingstjenesten holder holder kurs/foredrag om organisasjonsarbeid for studenter som deltar i student- og organisasjonsaktivitet på Nesna.

10.02.201708:31 Kjell Pedersen

Kurset holdes onsdag 15. februar fra kl. 11:00 - 13:00 på rom G2015, og kursholder er studentrådgiver Truls Dahl.
Temaer som tas opp er:

- Organisasjoners ide og formål

- Organisering - modeller

- Økonomi

- Arbeidsformer/oppgaver

- Medlemsaktiviteter/info

- Samarbeid med andre

- Ressurser

- «Sideeffekter» av eget engasjement