Har du krav på forsinkelsesrenter?

Du som leier eller har leid bolig hos oss, og har betalt inn depositum, kan ha krav på forsinkelsesrenter. Her kan du sende inn ditt krav.

For english click here

For at vi skal kunne vurdere om du har rett til forsinkelsesrenter må du som bor hos oss, eller har bodd hos oss tidligere, sende oss et krav.

Du kan sende oss ditt krav ved å fylle ut skjemaet under.

Alle som har et rettmessig krav hos oss skal få tilbakebetalt forsinkelsesrente på sitt depositum dersom kravet kan dokumenteres. Vi vil vurdere hver enkelt henvendelse fortløpende. 

Forsinkelsesrentene er basert på den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats fastsatt av Finansdepartementet.

Vær oppmerksom på at det vil kunne ta noe tid å vurdere saken. Har du spørsmål kan du kontakte oss på bolig@studentinord.no.