Mørkvedveien i Bodø stenges for gjennomkjøring

Vi er så glade for at brua har ankommet! Nå trengs det bare litt mer tålmodighet, så er vi snart i mål.

I forbindelse med fullføringen av monteringen er Mørkvedveien stengt fra torsdag 25. juni til fredag 28. juni i tidsrommet 18.00 til 06.00. Det er godt skiltet for omkjøring fra begge sider.

Vi har lenge planlagt å bygge gang- og sykkelbru fra Mørkvedlia studentpark og over til universitetet og Bodin videregående. Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet for studenter, elever og for alle andre som ferdes i området.

Brua er et spleiselag mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Nord studentsamskipnad.

Her kan du lese mer om prosjektet Mørkvedlia studentpark

Bilde fra byggeprosessen av studentboligene heisekraner og biler arbeider, Mørkvedlia
Bilde fra byggeprosessen av studentboligene heisekraner og biler arbeider, Mørkvedlia
Bilde fra byggeprosessen av studentboligene heisekraner og biler arbeider, Mørkvedlia
Bilde fra byggeprosessen av studentboligene heisekraner og biler arbeider, Mørkvedlia
Bilde fra byggeprosessen av studentboligene heisekraner og biler arbeider, Mørkvedlia
Bilde fra byggeprosessen av studentboligene heisekraner og biler arbeider, Mørkvedlia. Bildet er ta

Relaterte artikler