Full byggeaktivitet i Kaialundveien

60 nye studentboliger skal stå klare til studiestart 2020

Endelig er arbeidet i gang

Etter lang tids planlegging har spaden endelig blitt satt i jorda, og arbeidet med å bygge studentboliger i Mo i Rana er nå i gang. Det som nå er en stor byggeplass vil til høsten 2020 ha blitt gjort om til 60 splitter nye studentboliger, tilgjengelig for studentene. 

Bolig- og eiendomssjef i Studentinord, Geir Abel Jensen, forteller at arbeidet er i rute, og boligene skal være ferdigstilt til juni 2020, slik at det vil være god tid til innredning. Det betyr at de er innflytningsklare for studenter til semesterstart neste år.

Alle boenheter får eget bad og kjøkkenkrok

Boliganlegget settes opp i Kaialundveien som ligger i underkant av 5 minutters gange fra Campus Helgeland og resten av sentrum. Tomta er donert av Rana kommune.

Alle hyblene vil bli utstyrt med eget bad og kjøkkenkrok. I tillegg vil det være en stor felles stue med en kjøkkendel, som alle beboerne kan disponere. 12 enheter får universell utforming.

En mer attraktiv studentby

Både studenter og ansatte er svært positive til byggingen av studentboliger, og mener det vil bidra til å gjøre Mo i Rana mer attraktiv som studentby.

– Vi er veldig glade for at det bygges studentboliger på Mo. Dette blir et stort løft for studentmiljøet, sier Kjell Jakobsen, studiestedsleder på studiested Mo i Rana. 

Andreas Grøtte, leder i Rana Studentforening, sier seg enig.

– Det er veldig bra at byggingen av studenthybler er i gang, og at studenthybler på Mo faktisk blir en realitet. Som tilflytter til Mo kan det være vanskelig å finne seg et sted å bo, og tilrettelagte hybler vil kunne gjøre studiestarten lettere både for nye og gamle studenter. Det gjør Rana til et mer moderne valg av studiested for nye studenter, ved at vi begynner å tilby det samme som andre studiesteder tilbyr.

Et bidrag til studentenes helse og trivsel 

I 2018 ble det gjennomført en landsomfattende undersøkelse, kalt SHoT; Studentenes helse og trivselsundersøkelse. Blant annet kom det her frem at hele 23 % av studentene oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, og det er også en markant økning i rapporterte psykiske plager. Studentene som er tilknyttet Studentinord følger de nasjonale trendene.

Gjennom å bygge studentboliger med fokus på gode fellesarealer ønsker vi å legge til rette for enklere å stifte nye bekjentskap, og at studentene kan lage gode sosiale fellesskap.

 

 

Vi bygger i Kaialundveien
Full aktivitetet på byggeplassen i Kaialundveien
Full aktivitetet på byggeplassen i Kaialundveien
Full aktivitetet på byggeplassen i Kaialundveien
Full aktivitetet på byggeplassen i Kaialundveien
Full aktivitetet på byggeplassen i Kaialundveien

Relaterte artikler