Millionbeløp til oppgradering av Flatvold

Se skisser av bygget! Nå får Flatvold to heiser, og fasaden oppgraderes.

Et skikkelig løft for Flatvold

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim besøkte i dag Flatvold studenthjem for å markere en bevilgning av kr. 5 670 000,- til oppgradering av boligene. 

Adm. direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen er veldig glad for at søknaden ble innvilget.

– Dette er et svært viktig bidrag i vår boligsatsning, og i arbeidet med å oppgradere boligmassen. Vi har en dekningsgrad på ca. 20 %, og vi forventer en økende etterspørsel etter alle typer studentbolig i fremtiden. Flatvold vil få seg et skikkelig løft!

Skal ferdigstilles i 2021

Prosjektet omfatter bygging av to heiser, og en oppgradering av fasaden på bygget. Det er ikke heis i anlegget i dag, og med to nye heiser vil Flatvold løftes til besøksstandard. Oppgradering av fasaden på bygget bidrar til bedre energiøkonomi og lengre levetid for bygget.

Studentinord har som målsetting å starte arbeidet i år, og målet er å ferdigstille i løpet av 2021. 

Bakgrunn for prosjektet

Kunnskapsdepartementet inviterte den 22. juni samskipnadene til å søke om tilskudd til oppgradering av studentboliger. Studentinord har søkt om tilskudd til oppgradering av fasader og bygging av heiser for å oppnå besøksstandard på Flatvold studentboliger.

Styret i Studentinord har vedtatt å gjennomføre oppgradering av Flatvold studentboliger i tråd med søknad om tilskudd til kunnskapsdepartementet. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 15 000 000,-.

Nå blir det besøksstandard

Blokkene har tre og fire etasjer, men per i dag er det ikke besøksstandard da det ikke er heis i byggene. Det er derfor planlagt å bygge to heiser for å ivareta besøksstandard som er et minimumskrav i dagens studentboliger med flere enn to etasjer.

Utvendig vedlikehold er utført i henhold til vedlikeholdsplan. Fasadene skal nå oppgraderes med ny og bedre isolasjon, vindsperre, utlekting og ny fasadekledning. Dette vil gi en reduksjon av byggets energibehov og øke levetiden betraktelig.

Om Flatvold studenthjem 

Flatvold studenthjem ble ferdigstilt i 1977/78, og senere tilbygget og delvis renovert i 2001. Anlegget består av 133 hybler og 58 leiligheter fordelt på fire blokker som er bygd sammen. Anlegget ligger gunstig til nært Bodø sentrum, og har gode bussforbindelser til Nord universitet og Politihøgskolen i Bodø.

Alle hybler har eget bad og deler felles kjøkken med tre eller fire beboere. Det er videre tre lesesaler, egen TV-stue, lekerom og treningsrom med treningsutstyr. Anlegget har to vaskerier.

Det er gjennomført løpende vedlikehold og bygningsmassen fremstår i dag som godt vedlikeholdt.

Publisert: 24. august 2020

Fasade mot vest
Illustrasjons tegninger av den nye fasaden, moderne fasade med farge.
Fasade mot øst
Illustrasjons tegninger av den nye fasaden, moderne fasade med farge.