Studentinord gir millionbeløp tilbake til studentene

– Vi ønsker å bidra til en enda bedre studiehverdag for studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen i Bodø, sier studentrepresentant og styreleder Karoline Wiik.

Midler til å styrke studentenes helse og trivsel

Styret for Studentinord har nå behandlet regnskapet for 2018. Det har vært mange utfordringer i 2018, men det økonomiske resultatet for 2018 viser god drift.

Dette er viktig for våre satsinger videre, blant annet med å bygge studentboliger i Mo i Rana og på Levanger, og å utvikle velferdstilbudet til studentene.

Samtidig ønsker styret å gi noe tilbake til studentene her og nå og har derfor besluttet å gi 1,5 mill. kr. til styrking av studentenes helse og trivsel.

Som et resultat av SHoT-undersøkelsen

Beslutningen er basert på resultatene fra SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) fra 2018.

– Vi ønsker å bidra til en enda bedre studiehverdag for studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen i Bodø. Vi kommer derfor til å invitere studentforeningene og andre studentgrupper til å søke om økonomisk støtte til tiltak som bidrar til dette, sier studentrepresentant og styreleder Karoline Wiik.

Hvordan kan du søke om støtte til tiltak

Styreleder og adm. direktør i Studentinord vil sammen med studentledere fastsette hvordan søknadsprosessen skal foregå - så følg med på informasjonstavler og sosiale medier.  

Karoline Wiik
Studentrepresentant og styreleder i Studentinord, Karoline Wiik

Relaterte artikler