-Nye studentboliger vil bety mye for studentlivet

60 nye studentboliger til Mo i Rana og 150 til Levanger.

Studentinord har fått innvilget støtte til bygging av 60 nye studentboliger i Mo i Rana og 150 i Levanger. Vi gleder oss til å kunne tilby studentene i Mo studentboliger for første gang, og studentene i Levanger 150 nye, flotte enheter på campus Røstad.

Viktig for studentlivet

Kim Nilsen, som er både studentrådsleder på Levanger og studentrepresentant i styret til Studentinord gleder seg.

-Dette blir helt fenomenalt! Vi trenger nye studentboliger på Levanger. De nyeste vi har er over 20 år gamle. Når vi i tillegg får boligene så tett inn på campus vil det bety mye for det studentsosiale livet på Røstad. Vi får et mer kompakt og levende studiested når studentene skal tilbringe ettermiddagene sine på campus også, sier han.

Andreas Grøtte i Rana studentforening er også begeistret.

-Så flott at det endelig skjer! Synes det er utrolig viktig at dette endelig blir en realitet, da dette er meget viktig for Mo i Rana som en studentby. Boplass har vært en av de store problemene de siste årene for studentene som flytter hit, ettersom alt har vært privat. Ved å vise at man ikke bare er villig til å bygge et nytt campus, men også putte ressurser inn for å sørge for at studentene blir tatt vare på med offentlig hybler gjør Mo i Rana til et mye mer attraktivt valg for nye studenter, sier han.

Studentboliger på campus

Felles for begge prosjektene er at studentboligene vil ligge svært nært studiestedet. Anlegget på Levanger vil ligge i tøffelavstand fra campus, bak Innherred helsehus i Helge Ingstads vei. I Mo kommer studentboligene opp i Kaialundveien, 200 meter fra Campus Helgeland.

Økt tilskuddsramme gjør det mulig

Forarbeidet til boligprosjektene har pågått i mange år. Studentinord fikk innvilget støtte til begge prosjektene første gang i 2016. Prosjektene lot seg imidlertid ikke realisere ettersom vi ikke fikk byggekostnadene ned på 700 000 kr per enhet, som var kravet for å motta tilskuddet. Før sommeren i år kom nyheten om at kostnadsrammen økes til 850 000 kr per enhet, samtidig som tilskuddssatsen, altså delen av støtten som ikke er et lån men et tilskudd, økes fra 240 000 til 290 000. Studentinord leverte inn nye søknader for de aktuelle prosjektene og nå er disse innvilget med de nye økonomiske forutsetningene som rammer.

Håp om innflytting i august 2020

Begge prosjektene er grundig gjennomarbeidet, og entreprenører har vært involvert gjennom anbudsprosesser som ble gjennomført i 2016 og 2017. Vi har derfor tro på at de nye tilskuddene gjør bygging mulig, og at vi kan komme i gang i løpet av senhøsten eller på nyåret. Dermed vil boligene være innflyttingsklare til studiestart i august 2020.

Illustrasjonsbilder til hvordan studentboligene kan se ut. Moderne lys fasade med grønne områder u

Relaterte artikler