Styrevedtak og jubel – totalt 210 studentboliger blir en realitet

Nå er det offisielt ‒ velferdstilbudet til studentene blir bedre!

I et styremøte tirsdag 6. november 2018 vedtok Studentinord at planene om totalt 210 nye studentboliger blir en realitet.

Studenter i Mo i Rana og Levanger får tøffelavstand til campus

I Mo i Rana skal vi bygge 60 campusnære studentboliger i Kaialundveien, kun ca. 200 m fra Campus Helgeland. På Levanger vil boligene ligge i tøffelavstand fra Nord universitet, bak Innherred helsehus i Helge Ingstads vei.

Det har vært en lang prosess med grundig forarbeid, og Studentinord kan nå se frem til å starte arbeidet med å realisere planene. «Dette er et viktig bidrag for å bedre studentvelferden for studentene» sier en veldig fornøyd direktør i Studentinord Jacob Normann.

Innflyttingsklart til studiestart i 2020

Satsningen på studentboliger kan nå gjennomføres takket være tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. En stor takk går også til vertskommunene - Rana kommune som har gitt tomten i Kaialundveien til Studentinord, og Levanger kommune, der formannskapet har innstilt på å frita studentboligene i kommunen fra eiendomsskatt fra 2020.

Byggestart er planlagt i løpet av våren 2019, og de nye boligene vil være innflyttingsklare til studiestart i august 2020. Studentinord er glad for å vise at vi setter studenten først og fremst, og vi ønsker å tilby studentene de aller beste studentboligene.

Relaterte artikler