Derfor bør du svare på SHoT-undersøkelsen

Ditt svar er et viktig bidrag til et bedre studentliv. Se spørsmål og svar om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) her.

Ta SHoT!

Hva handler undersøkelsen om?

SHoT kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forsand, med hovedvekt på psykososiale forhold. 

Tema i undersøkelsen:

 • Forhold på studiestedet
 • Studieferdigheter
 • Sosiale forhold
 • Bolig
 • Økonomi
 • Trivsel og livskvalitet
 • Fysisk og psykisk helse
 • Rusmidler
 • Søvn
 • Suicidalitet og selvskading
 • Mobbing og seksuell trakassering
 • Digital undervisning
 • Koronarelaterte tema

Du kan lese mer om SHoT og se resultater fra tidligere undersøkelser her.

Hvem står bak undersøkelsen?

SHoT gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra studentsamskipnadene i Norge. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for forskningen på resultatene. 

Hva brukes svarene mine til?

At mange studenter svarer gjør at vi kan finne ut mer om helse og livskvalitet for studenter i dag. Denne kunnskapen er viktig for alle som påvirker din hverdag som student - fra studentsamskipnader, universiteter og studentorganisasjoner til kommuner og Regjeringen. Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen.

Er det trygt?

Ja. Undersøkelsen er helt anonym. Når du logger inn med BankID opprettes det et løpenummer og informasjonen du legger igjen kan ikke spores tilbake til deg. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for forskningen på dataene som kommer inn.

Du kan lese mer om samtykke og sikkerhet for SHoT-undersøkelsen her. 

Kan man vinne premier?

Ja, det kan du! Vi håper du først og fremst er motivert av å bidra til et bedre studentliv, men som en ekstra motivasjon trekkes det hundre vinnere av gavekort på 500 kr, og fem iPad med Apple Pencil blant alle som besvarer undersøkelsen nasjonalt. I tillegg trekker vi ti gavekort til en verdi av 1000 kr blant dem som oppgir Nord universitet eller Politihøgskolen avd. Bodø som sin utdanningsinstitutsjon. Følg med sosiale medier for mer informasjon! 

Har du ikke fått undersøkelsen?

Da kan du ta den her!

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er åpen fra 8. februar  til 10. april 2022.

Fotograf Karoline O. A. Pettersen
En kvinnelig og to mannlige studenter som snakker sammen i en gang på universitetet.

Relaterte artikler