Millionsatsning på Samfunnet

Den nye «Sosialsona» kommer til å bli et lett tilgjengelig sosialt knutepunkt i studentenes hverdag.

Nå blir «Sosialsona» en realitet

Studentinord mottar 2,4 millioner til studentmiljøet i Bodø, fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge sitt gavefond.

Midlene skal finansiere prosjektet «Sosialsona», der storsalen på Samfunnet skal tilrettelegges for å huse faste lavterskeltilbud, og styrke det sosiale studentlivet, i tett samarbeid med Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) og Samfunnet i Bodø. 

– Det råeste jeg har opplevd!

Konst. direktør i Studentinord Geir Abel Jensen, og regionsjef Bente Pettersen i Studentinord, var blant de som tok imot banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge Per Martin Olsen, til en høytidelig overrekkelse på Samfunnet.

Ifølge banksjefen er det å investere i trivselen til studentene det samme som å investere i framtiden. Og det er studentene svært takknemlige for.

Ifølge styreleder ved Samfunnet, Mathias Lauritzen, er dette det råeste han hadde opplevd!

Leder i Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) Andreas Vestvann Johnsen mener denne tildelingen vil bety at de i enda større grad kan tilby studenter et godt sosialt tilbud, og han var veldig begeistret:

– Det første jeg tenkte var «fy faen så bra»! Samfunnet har en ekstremt viktig funksjon som møteplass for studenter. Du kan si at det er studentene sitt kulturhus med alt fra konserter til brettspillklubber. 

Daglig leder i Samfunnet Pål Lilleengen, og mange av de frivillige som driver Samfunnet, var også til stede under overrekkelsen.

Starta med søknaden etter SHoT-undersøkelsen i 2018

Studentvert Øystein Strømsnes og regionssjef Bente Pettersen har vært sentrale i utarbeidelsen av søknaden, og det har vært en lang og grundig prosess. Den begynte allerede i kjølvannet av SHoT-undersøkelsen; Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, i 2018.

Undersøkelsen dokumenterte at mange studenter føler seg ensomme, eller mangler noen å være sammen med på fritida. Med midlene fra Sparebankstiftelsen kan vi sørge for at flere har et lavterskeltilbud å gå til slik at trivselen blant studentene blir høyere.

Sosialsona - hva betyr det for studentene?

Prosjektet «Sosialsona» handler om å legge til rette for mer aktivitet og mer samvær for studenter og studentgrupper i brukervennlige og tilpassede lokaler.

Gjennom et samarbeid mellom Samfunnet i Bodø, Studentorganisasjonen i Bodø og Studentinord, vil vi etablere en felles møteplass for studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen avd. Bodø.

Tilbudet skal være et lett tilgjengelig sosialt knutepunkt i studentenes hverdag.

Prosjektet skal gå over tre år, men har som mål å skape et selvgående tilbud, og kunne overføres til andre studiesteder i Nordland i tilpasset versjon. 

I sosialsona ønsker vi å tilby 

  • ukentlige lavterskelaktiviteter
  • en aktivitetskoordinator til å støtte foreninger og spontane initiativer
  • månedlige kurs og workshops
  • en uformell møteplass med fagmiljøene
  • et sted for å bare henge, og ta en kaffe med andre studenter

 

 

 

Bildet er tatt ved overekelsen av støtten til "sosialsona". Fire menn og en kvinne står tett samme
Bilde fra scenen inne på samfunnet to menn til høyre som representerer Samfunnet og en kvinen som
Bilde fra salen i Samfunnet som er fullsatt.

Relaterte artikler