Styret i Studentinord

Styret er Studentinords øverste organ, og studentene har flertall i styret.

Styrets oppgaver og sammensetning

Styrets hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Styret består av åtte medlemmer. Studentene velger fire representanter på årsmøtet til Studentorganisasjonen Nord (SON). Det velges også fire vararepresentanter som er første til fjerde vara. To utpekes av Nord universitet og to velges av og blant de ansatte i bedriften. Styremedlemmene velges for to år av gangen og styreperioden begynner 1. mai.

Studentene har flertall i styret dersom de ønsker det. For Studentinord betyr dette at styrets leder er student som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret i Studentinord pr. 1. mai 2022

 • Lars Glomsvoll, styreleder, studentrepresentant
  E-post: styreleder@studentinord.no
  Tlf: +47 416 11 613
 • Julia Tidem Føllesdal, studentrepresentant  
 • Adrian Kirkeby Reftun, studentrepresentant
 • Vilde Gjevestad, studentrepresentant
 • Per Arne Skjelvik, rep. Nord universitet
 • Lasse Finsås, rep. Nord universitet
 • Erling Rognes Solbu, rep. ansatte
 • Kirsti Grøtan, rep. ansatte

Vararepresentanter:

 • Vara for to år: Emelie Johansen, studentrepresentant
 • Vara for ett år: Live Bendiksby, studentrepresentant
 • Jan Atle Toska, Nord universitet
 • Levi Gårseth-Nesbakk, Nord universitet
 • Svein Tore Johnsen, ansatte
 • Marianne K. Grenheim Hunstad, ansatte

Åpenhet om styrets arbeid

Studentinord ønsker stor åpenhet om styrets arbeid, og om virksomheten i Studentinord. Åpenhet gir mer informasjon og bedre forutsetning for engasjement fra studenter og ansatte. Saker som berører personal, forhandlinger eller annen forretningssensitiv informasjon, behandles konfidensielt i styret. 

Åpenhet om styrets arbeide har vært behandlet flere ganger i styret, senest i sak 4/18. Der ble det bl.a. vedtatt følgende:

Saksliste og protokoll offentliggjøres. Saksdokumenter sendes hovedtillitsvalgte i Studentinord og leder av Studentparlamentet i forkant av styremøter.

 

Styret i Studentinord
Fv. Adrian Kirkeby Reftun, Julia Tidem Føllesvik, Erling Rognes Solbu, Lars Glomsvoll, Per Arne Skj
Styreleder Lars Glomsvoll

Relaterte artikler