w

Hvem er Studentinord

Nord studentsamskipnad (Studentinord) skal utvikle attraktive velferdstilbud som bidrar til å øke trivselen blant studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen avd. Bodø.

17.12.201512:46 Kjell Pedersen

Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. Bruk menyene under hvert tjenesteområde på dette nettstedet for å lære mer om hvilke tjenester vi dekker på ditt studiested.

Les mer om Studentinord og studentsamskipnadens rolle her.

Studenten først og fremst

Vår visjon er "Studenten først og fremst".
STUDENTEN – fordi hver enkelt student er unik.
FØRST – fordi vår første tanke alltid skal være om det vi gjør er til beste for studenten
FREMST – fordi det vi tilbyr skal være i fremste rekke – både når det gjelder kvalitet og utvikling av nye tilbud.

Hovedmål:

Solid
Attraktiv
Nyskapende
Topp

Prosjekter

Studentinord tar et spesielt ansvar for ferske studenter gjennom prosjektet Første semester. Det tar tid å lære seg studentlivet. Vi mener at satsning på sosial og faglig integrering av nye studenter legger til rette for både bedre studentliv og bedre resultater for studentene.

Per Magne Nikolaisen