Hvem er Studentinord

Studentinord er studentsamskipnad for studentene ved alle Nord universitets studiesteder i Trøndelag og Nordland, og ved Politihøgskolen avdeling Bodø.

06.04.201608:21 Line Johansen

Nord studentsamskipnad (Studentinord) har ansvar for velferdstjenester til ca. 11000 studenter ved Nord universitet i og Politihøgskolen avd. Bodø.

Våre tjenester skal bidra til en god studietid, og omfatter boliger, spisesteder, barnehager, bokhandel og rådgivningstjeneste. Studentinord har ca. 125 dyktige ansatte som er lokalisert på ulike studiesteder i Nordland og Trøndelag.

Her kan du lese om våre visjoner, mål og verdier.

Hva er en studentsamskipnad?

En studentsamskipnad er en privat stiftelseslignende organisasjon regulert av lov om studentsamskipnader med tilhørende forskrifter.

En studentsamskipnad skal ta seg av studentenes velferdsbehov på læringsstedet. Dette kan innebefatte blant annet boliger, spisesteder, barnehager, helsetjenester og trening. Overskuddet fra samskipnadenes forretningsdrift tilbakeføres til driften og utbygging av nye eller eksisterende velferdstilbud.

Les om tjenestene i Studentinord her.

Hver studentsamskipnad ledes av et styre som blant annet fastsetter semesteravgiften, og hvilke kjernetjenester som skal tilbys studentene. Studentrepresentanene har lederen og flertall i styret, og er med å påvirke utviklingen av velferdstilbudene til Studentinord.

Hva går semesteravgiften til?

I henhold til lov om studentsamskipnader skal alle studenter betale semesteravgift til studentsamskipnaden som er tilknyttet aktuell utdanningsinstitusjon. Semesteravgiften er med på å finansierere velferdstilbudet, og avgiften kreves inn av utdanningsinstitusjonen du er student ved.

Semesteravgiften vil gå tilbake til deg som student gjennom ulike formål. Semesteravgiften vedtas av styret i Studentinord. Semesteravgiften til Studentinord er pr. 1.1.2020 kr. 530 pr. semester.

I tillegg til Studentinords kjernetjenester går semesteravgiften blant annet til:

  • refusjon av helseutgifter
  • kurs i eksamensmestring, stressmestring, yoga osv.
  • ulike studentorganisasjoner og -aktiviteter
  • støtte til idrett og kultur for studentene
  • utleie av studenthytte og utlån av fritidsutstyr som ski, sykler, telt mm.

Per Magne Nikolaisen
, click to open in lightbox

Relaterte artikler