PÅMELDING TIL BRETTSPILLKVELD / REGISTRATION FOR BOARD GAME NIGHT

Søndag 14. nov. kl. 18 - 21. // Tuesday 14 Nov. 6-9 pm.

30 plasser - førstemann til mølla. // 30 places - first come, first served.

Frist: lørdag 13. november // Deadline: Saturday 13 November