Påmeldingsfrist: torsdag 25. mars kl. 15. 

For deg som deltar på lag: Navn og adresse til alle deltakere.

Vi ber om adresser fordi vi sender premien med posten hvis dere vinner.