Prisoversikt og gebyrer Studentinord Bolig

Vi fakturerer gebyrer for ikke oppfylte forpliktelser etter leiekontrakt eller reglement for studentboliger. Prisene dekker faktiske utgifter til utbedring eller ekstra arbeid, og kan endres uten varsel. Det kan forekomme utgifter som ikke er spesifisert i denne listen. 

Prisliste

Tap av nøkkel
Kr. 600,-

Innlåsing vaktselskap 

  • Bodø fra kr. 600,-
    Gebyr kan utløses ved innlåsing i tidsrommet kl. 15.30-08.00.
  • Trøndelag fra kr. 1200,-
    Gebyr kan utløses ved innlåsing i tidsrommet kl. 15.30-21.00 og fra 06.00-08.00.
  • Nesna fra kr. 600,- 
    Gebyr kan utløses ved innlåsing i tidsrommet 15.30-08.00. 

Utvasking, pr. time
Kr. 500,-

Vaktmester rydding etter utflytting, pr. time
Kr. 500,-

Tap av vaskebrikke
Kr. 200,-

Nedvask grunnet røyking
Faktisk utgift fra byrå. Vanligvis fra kr. 1500,- og oppover, avhengig av størrelse på bolig og mengde røyk.

Behandlingsgebyr ved bytte av bolig
Kr. 500,-

Husleiepurring
Kr. 35,-

Leie bod
Kr. 250,- pr skoleår (gjelder utvalgte boliganlegg)

Brannvarsling og brannalarm

Skade på brannvarslingsanlegg
Kr. 1500,-

Demontering, tildekking eller fjerning av branndetektor
Kr. 1500,-

Utrykning fra vaktselskap pga falsk brannalarm
Kr. 850,-

Dersom uaktsomt utløst brannalarm medfører utrykning fra brannvesenet, vil faktura for utrykning fra brannvesenet på inntil kr. 5000,- viderefaktureres til beboer.