w

Barnehagetilbudet i Nesna

Kontakt oss

Rabben Studentbarnehage

Engveien 18
8700 NESNA

Tlf. 75 05 75 00/ 416 50 635
E-post: kristin.svaleng@studentinord.no
Styrer: Kristin Svaleng


Åpningstid: kl 07:15 – 16:15

Studentbarnehagen Rabben i Nesna er en barnehage med to avdelinger fordelt på totalt 46 plasser. Ei avdeling for barn under tre år og ei avdeling for de over. Barnehagen er primært for barn av studenter, men også åpen for andre som ønsker å bruke oss.

14.04.201610:22 Line Johansen

Studentbarnehagen har som hovedfokus: «Tenk hvis det går - barn kan». Glede, humor, trivsel og trygghet står sentralt hos oss i et lærende og utviklende miljø.

Aktiviteter

Vi har mange flotte turområder i umiddelbar nærhet, og disse benytter vi aktivt. Vi har svømming, og ulike prosjekter og tema arbeid inne som ute. I tillegg har vi førskoleklubb for skolestarterne.

Deltidsstudent?

Barnehagen har også et tilbud til studenter som tar sine studier samlingsbasert. Også for denne typen barnehageplass må det søkes skriftlig på søknadsskjema. Det anbefales å søke tidlig, da det i perioder kan være fullt og dermed vanskelig å få en slik plass da vi har en øvre grense på antall kortidsplasser samtidig. 

Ellers har barnehagen høy grad av brukertilpassing og er fleksible ut fra brukernes behov.

Priser

Ordinær plass: Kr. 2910,- Kostpenger kr. 250,- pr. mnd.

For studenter på samling: kr. 25,- pr. time inkl. kostpenger

Søk plass hos oss

Søknadsfrist er 15. mars, der første opptak gjøres til påske hvert år. Utover det gjøres fortløpende opptak.

Benytt dette skjemaet eller kontakt oss (eller Nesna kommunes servicetorg på tlf. 75 06 70 00).

Dersom dere ønsker å ta turen innom for å se hvordan vi har det, er dere hjertelig velkommen til det.

Viktige dokumenter