w

Rådgivning og helsetjenester

For å redusere risikoen for smitte av koronavirus stenger vi rådgivningstjenestens lokaler på ubestemt tid, og tilbyr rådgivning via telefon og Skype.

14.03.201610:18 Erling Rognes Solbu

For english click here


Studentrådgivning på telefon og Skype

Alle våre studentrådgivere er tilgjengelig på telefon og Skype, og vit at ingen spørsmål er for små eller for store for å stille dem. Rådgiverne vil hjelpe deg så godt de kan slik at du kan fortsette med studiene og ha det så godt som mulig i denne vanskelige perioden.

Les mer og book time her.

-----


Studentinord gir deg gratis tilgang på studentrådgivere på ditt studiested eller via Skype. I tillegg kan du besøke helsestasjon, søke refusjon fra helsekassen, og delta på ulike kurs gjennom året.

Rådgivning

Studentinords rådgivningstjeneste tilbyr samtaler om alle slags utfordringer du møter i studentlivet. Det kan dreie seg om psykiske, sosiale, fysiske eller praktiske utfordringer - alt fra ensomhet og kjærlighetssorg til studieteknikk.

Studentrådgiverne holder til på studiestedet. Du trenger ingen henvisning for å benytte deg av rådgivningstjenesten. Tjenesten er gratis og alle rådgivere har taushetsplikt.

Se Instagram for nærmere presentasjon av alle våre studentrådgivere.

Rådgivning via Skype

Studerer du i Vesterålen eller av andre grunner oppholder deg fysisk langt unna en rådgiver er du velkommen til å snakke med rådgiver via Skype.

Helsestasjon og lege

Studenter har tilgang på helsestasjon på studiestedet, eller i byen der de studerer. På helsestasjonen treffer du helsesykepleier og lege. Helsestasjonene har et spesielt fokus på kropp, seksuell helse og prevensjon. 

Kurs

Gjennom året tilbyr våre studentrådgivere blant annet stressmestringskurs, eksamensmestringskurs, ta ordet-kurs, yogakurs og andre aktuelle kurs. Følg oss i våre kanaler for å holde deg oppdatert.

Refusjon av helseutgifter

Har du pådratt deg betydelige helse- og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan du søke om økonomisk støtte fra Studentinord.
Les mer om refusjon av helseutgifter, og søk her.

Studentombud

Studentombudet ved Nord universitet er en uavhengig bistandsperson og et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål knyttet til studiehverdagen. Dette kan være spørsmål om rettigheter i studiesituasjonen, hvordan du skal gå fram for å klage på et vedtak, eller hjelp til å finne ut hvor du skal henvende deg i ulike saker.

Studentombudet hjelper deg med korrekt og forsvarlig behandling av din sak, og sørger for at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er helt uforpliktende å ta kontakt, og studentombudet har taushetsplikt.

Finn kontaktinformasjon til studentombudet her.

Jusshjelpa

Er du student og trenger juridisk hjelp? Jusshjelpa gir gratis juridisk bistand/rådgivning innen utvalgte saksområder.

Les mer om Jusshjelpa her.

Seksuell trakassering og varsling

Ved Nord universitet skal alle studenter ha et trygt og godt læringsmiljø. Det er nulltoleranse for trakassering og mobbing.

Hvis du blir kjent med brudd på lov og regelverk, etiske normer eller andre kritikkverdige forhold som kan være til skade for universitetet eller enkeltpersoner ved universitetet, er det viktig at du sier fra om dette.

Her finner du mer informasjon og skjema for varsling

Vårt tilbud på ditt studiested

Bodø

Nesna

Mo i Rana

Levanger

Namsos

Steinkjer

Stjørdal

Rådgivning via Skype 

Se også Instagram @Studentinord for nærmere presentasjon av alle våre studentrådgivere.

Studentrådgivere Ingvild Kirkhus, Truls Dahl, Svein Valle, Renate Nyborg Eikrem, Sissel Rian og Kirsti Grøtan

Relaterte artikler