w

Rådgivingstjenesten i Mo i Rana

Studentinords rådgivningstjeneste er et lavterskeltilbud til alle studenter ved Nord universitet. 

08.02.201715:17 Kjell Pedersen

Rådgivningstjenesten

Studietiden kan i perioder oppleves vanskelig. Det kan være små og store utfordringer. Rådgivningstjenesten tilbyr veiledning og samtaler hos studentrådgiver. Her kan du få informasjon om sosiale rettigheter, hjelp til å kontakte offentlige instanser, samt praktisk hjelp med søknader.

Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å benytte deg av rådgivningstjenesten. Det er gratis og studentrådgiver har taushetsplikt.

Studentrådgiver treffer du på torsdager kl. 10.30 - 16.30 på rom B-022 på Campus Helgeland. Du kan droppe innom kontoret eller ringe for å avtale en samtale.

Kontaktinformasjon studentrådgiver Truls Dahl

Helsestasjon for studenter

Helsestasjon for studenter er åpen mandager kl. 16.00 - 19.00. 
Egen åpningstid for gutter: tirsdag kl. 14.30 - 15.30

Les mer om helsestasjonen her.

Helsekasse/tannlegebehandling

Studenter som pådrar seg betydelige helse- og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra Studentinord.

Les mer om ordningen og søk her.

Studentombud

Studentombudet ved Nord universitet er en uavhengig bistandsperson og et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål knyttet til studiehverdagen. Dette kan være spørsmål om rettigheter i studiesituasjonen, hvordan du skal gå fram for å klage på et vedtak, eller hjelp til å finne ut hvor du skal henvende deg i ulike saker.

Studentombudet hjelper deg med korrekt og forsvarlig behandling av din sak, og sørger for at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er helt uforpliktende å ta kontakt, og studentombudet har taushetsplikt.

Ler intervju med studentombudet her og finn kontaktinformasjon her.

Jusshjelpa

Er du student og trenger juridisk hjelp? Jusshjelpa i Nord Norge gir gratis juridisk bistand/rådgivning innen utvalgte saksområder.

Les mer her.

Truls Dahl

Relaterte artikler