w

Rådgivningstjenesten i Nesna

Rådgivningstjenesten er et tilbud for studentene, når det oppstår utfordringer i studietiden. Tjenesten skal sammen med deg løse personlige utfordringer i studietiden, slik at du kan lykkes med dine studier.

21.04.201613:23 Line Johansen

Rådgivningstjenesten

Tjenesten består av rådgiver i 40 % stilling, og tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Tjenesten har som mål å være lett tilgjengelig med minimal ventetid.

Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å benytte deg av rådgivningstjenesten. Tjenesten er gratis og taushetsbelagt.

Kontoret finner du i 2. etasje i D-bygget, rom nr. D238, og er åpent:

  • Tirsdag Kl. 09.30 – 17.45
  • Onsdag Kl. 10.30 – 15.00

Du kan droppe innom kontoret eller ringe for å avtale en samtale.

Studentrådgiver Truls Dahl treffes på tlf. 958 68 011.
E-post: truls.dahl@studentinord.no

Helsestasjon for studenter

Helsestasjon for studenter er åpen mandager kl. 17.00 - 19.00. 

Les mer om helsestasjonen her.

Helsekasse/tannlegebehandling

Studenter som pådrar seg betydelige helse- og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra Studentinord.

Les mer om ordningen og søk her.

Studentombud

Studentombudet ved Nord universitet er en uavhengig bistandsperson og et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål knyttet til studiehverdagen. Dette kan være spørsmål om rettigheter i studiesituasjonen, hvordan du skal gå fram for å klage på et vedtak, eller hjelp til å finne ut hvor du skal henvende deg i ulike saker.

Studentombudet hjelper deg med korrekt og forsvarlig behandling av din sak, og sørger for at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er helt uforpliktende å ta kontakt, og studentombudet har taushetsplikt.

Ler intervju med studentombudet her og finn kontaktinformasjon her.

Jusshjelpa

Er du student og trenger juridisk hjelp? Jusshjelpa i Nord Norge gir gratis juridisk bistand/rådgivning innen utvalgte saksområder.

Les mer her.

Truls Dahl

Relaterte artikler