w

Rådgivning og helsetjenester i Levanger

Kontakt Studentrådgiver

Tjenesten er dessverre stengt i uke 6 og 7.
Studentrådgiveren i Steinkjer kan kontaktes for samtale på telefon eller ved kontoret i Steinkjer:

Sissel Rian
Telefon: 450 498 82
Mail: sissel.rian@studentinord.no

14.03.201610:56 Erling Rognes Solbu

RÅDGIVNING

I løpet av studietida kan du oppleve situasjoner som kan være vanskelig å finne ut av på egen hånd. Til studentrådgiveren kan du komme med alle slags spørsmål og problemstillinger.

Det kan for eksempel være:

  • Personlige utfordringer som relasjonsvansker, kjærlighetssorg, sosial mestring og stress.
  • Studierelaterte vansker knyttet til motivasjon, forsinkelse, konsentrasjonsvansker, eksamensangst eller tidsplanlegging,
  • Økonomiske forhold som studielån, gjeld og ytelser fra NAV
  • Andre utfordringer som rus, spiseforstyrrelser, angst og depresjon.

Våre rådgivere kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet, og tilrettelegge for samarbeid mellom hjelpeinstanser, studenten og universitetet.

Tjenesten er gratis og rådgiverne har taushetsplikt.

HELSESTASJON FOR UNGDOM

Studenter på 25 år eller yngre kan bruke kommunens helsestasjon gratis.

Levanger: mandag og onsdag 14.30 - 16.30. Helsestasjonen ligger i Rådhuset i Håkon den godes gate 1.

Verdal: torsdager kl. 14-16.30, Ungdommens Hus, Hanskemakergata 15. Helsesøster har ingen timebestilling. Hvis en ønsker å møte legen må det avtales tid på forhånd på telefon 74 04 83 50.

Les mer her.

Helsekasse

Studenter som pådrar seg betydelige helse- og tannlegeutgifter i studietiden som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra Studentinord.
Les mer om ordningen og søk her.

KURS

Studentinord arrangerer med jevne mellomrom ulike kurs, blant annet ta ordet-kurs og kurs i eksamensmestring. Les mer her.

Studentombud

Studentombudet ved Nord universitet er en uavhengig bistandsperson og et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål knyttet til studiehverdagen. Dette kan være spørsmål om rettigheter i studiesituasjonen, hvordan du skal gå fram for å klage på et vedtak, eller hjelp til å finne ut hvor du skal henvende deg i ulike saker.

Studentombudet hjelper deg med korrekt og forsvarlig behandling av din sak, og sørger for at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er helt uforpliktende å ta kontakt, og studentombudet har taushetsplikt.

Ler intervju med studentombudet her og finn kontaktinformasjon her.

Jusshjelpa

Er du student og trenger juridisk hjelp? Jusshjelpa i Midt-Norge gir gratis juridisk bistand/rådgivning innen utvalgte saksområder. Les mer her.

Kirsti Grøtan

Relaterte artikler