Meld deg på kurs!

Se hvilke mestringskurs for studenter vi setter opp i Levanger i høstsemesteret 2023.

Fotograf Karoline O. A. Pettersen
To mannlige og en kvinnelig student. Den kvinnelige studenten ser inni kamera med et nervøst smil.