w

Rådgivningstjenesten i Nesna

Rådgivningstjenesten er et tilbud for studentene, når det oppstår utfordringer i studietiden. Tjenesten skal sammen med deg løse personlige utfordringer i studietiden, slik at du kan lykkes med dine studier.

21.04.201613:23 Line Johansen

Rådgivningstjenesten

Tjenesten består av rådgiver i 40 % stilling, og tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Tjenesten har som mål å være lett tilgjengelig med minimal ventetid.

Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å benytte deg av rådgivningstjenesten. Tjenesten er gratis og taushetsbelagt.

Kontoret finner du i 2. etasje i D-bygget, rom nr. D238, og er åpent:

  • Tirsdag Kl. 09.30 – 17.45
  • Onsdag Kl. 10.30 – 15.00

Du kan droppe innom kontoret eller ringe for å avtale en samtale.

Studentrådgiver Truls Dahl treffes på tlf. 958 68 011.
E-post: truls.dahl@studentinord.no

Studentombud

Studentombudet ved Nord universitet er en uavhengig bistandsperson og et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål knyttet til studiehverdagen. Dette kan være spørsmål om rettigheter i studiesituasjonen, hvordan du skal gå fram for å klage på et vedtak, eller hjelp til å finne ut hvor du skal henvende deg i ulike saker.

Studentombudet hjelper deg med korrekt og forsvarlig behandling av din sak, og sørger for at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er helt uforpliktende å ta kontakt, og studentombudet har taushetsplikt.

Ler intervju med studentombudet her og finn kontaktinformasjon her.

Truls Dahl

Relaterte artikler