w

Refusjon av helseutgifter

Slik søker du

Last ned søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. juli for inneværende studieår

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes

Studentinord
Nord-Trøndelag
Byingeniør Gregussonsgate 4
7713 Steinkjer

..eller leveres i servicetorget på din campus.

Kontakt:
e-post / telefon: 901 083 43 / 476 20 800

Studenter kan søke om refusjon av helseutgifter.

05.04.201613:59 Erling Rognes Solbu

Utgiftene må være utenom det som dekkes av NAV. 
Ordningen skal være solidarisk. Det vil si at enkeltstudenter som har store utgifter skal kunne få forholdsmessig større tilskudd enn studenter med mindre utgifter.

HVEM KAN SØKE?

Støtte kan gis til studenter ved Nord universitet i Nord-Trøndelag som kan vise gyldig kvittering for betalt semesteravgift. Du som søker må ha studiet som hovedbeskjeftigelse, minimum 40 studiepoeng pr. studieår.

HVA KAN DEKKES AV HELSEFONDET?

 • Synsundersøkelse, brilleglass eller linser. Brilleglass/linser skal være individuelt utmålt og tilpasset og levert av offentlig godkjent optiker.
 • Du kan søke om dekning av utgifter til lege, tannlege, kiropraktor, fysioterapeut, naprapat, osteopat, psykolog samt utgifter til transport (ved skade som gjør det umulig å benytte offentlig transport) mellom studiebopel og lærested. Behov for transport MÅ dokumenteres fra lege.
 • Ekstraordinære utgifter. Det kan etter særskilt vurdering gis refusjon av andre ekstraordinære utgifter ved midlertidig sykdom og uførhet.

Maksimal refusjon er 75% av utgiftene etter egenandelen på kr 2500,-. 
Øvre samlet støtte er kr 6.000,- pr. student pr. studieår. Vær oppmerksom på at refusjon av utgifter til brilleglass er en egen ordning med egen egenandel. Det vil si at hvis du søker om refusjon av utgifter til både brilleglass og feks. legebesøk må du regne med dobbel egenandel.

Dette dekkes IKKE av helsefondet:

 • Medisiner
 • Brilleinnfatning, solbriller, linseveske annet tilbehør
 • Kosmetisk tannbehandling
 • Transport til/fra lege/sykehus/behandling
 • Evt parkering i forbindelse med legebesøk/behandling
 • Laserkorrigering av synet
 • Kosmetisk plastisk-kirurgi

Generelle regler:

 • Særskilt søknadsskjema må benyttes
 • Alle kvitteringer må være påført studentens navn
 • All tannbehandling det søkes støtte til må karakteriseres som nødvendig. Dersom studenten er under 20 år må offentlig tannhelsetjeneste benyttes. 
Blir deler av tannbehandlingen refundert av NAV, må dette fremkomme på spesifisert regning
 • Ufullstendige søknader blir ikke behandlet
 • Søknaden kan leveres fortløpende etter avsluttet og betalt behandling. Søknadsfrist for hvert studieår er 1. juli
 • Søknadene behandles av Studentinords administrasjon og innvilget dekning av utgifter utbetales til oppgitt kontonummer
 • Behandlingstiden kan variere, men det gjennomføres 2-3 behandlingsrunder pr. semester.
 • Avslåtte søknader returneres til søker
 • Søknadene behandles konfidensielt
 • Studentinord forbeholder seg retten til å kontrollere gitte opplysninger. Bidrag som måtte bli tildelt på uriktig grunnlag vil bli krevd tilbakebetalt
 • Styret i Studentinord vedtar under budsjettbehandlinga hvert år størrelse på Helsefondet
 • Dersom styret i Studentinord vurderer at de økonomiske belastningene av ordningen blir for store, kan styret endre egenandeler