Søknad om utbetaling av forsinkelsesrenter fra boligdepositum

Application for late payment interest, housing depositKundenummeret finner du på Min side, eller under "min profil i appen Studentinord bolig.

You find the customer number on My page.

International bank account (if applicable):

Hvor mange perioder har du bodd hos Studentinord?

How many periods have you stayed with Studentinord?

To eller flere gjelder dersom du har flyttet ut med avbrekk og utbetaling av depositum, og deretter flyttet inn igjen senere - MERK at det må leveres dokumentasjon for alle periodene.

Two or more applies if you have moved out and had your deposit refunded before moving in again. Please note that deposit payment fo all periods must be documented.

Utbetaling av depositum / Deposit settlement

Dersom depositumet i sin helhet ble brukt til å dekke utestående husleie/faktura trenger du IKKE å laste opp kvittering på utbetaling av depositum 

If the whole deposit was used to cover rent/invoices, you DO NOT have to upload a receipt for deposit refund.

Dokumentasjon / Documentation

Last opp godkjent kvittering eller kontoutskrift fra din bank på INNBETALT boligdepositum - MERK at dersom du har bodd i flere perioder må du laste opp enkeltdokumenter for hver periode. 

Please upload valid receipt or account statement from your bank showing the PAYMENT of housing deposit - NOTE that if you have lived with Samskipnaden in several periods you have to upload a signel document for each period.