Søk om midler til sosiale aktiviteter for studenter

Studentinord har fått midler til studentsosiale tiltak, og du kan søke om støtte til aktiviteter. Tiltakene må gjennomføres i 2022.

Søk her
For english click here

Kunne du tenke deg å gjøre noe for studentmiljøet der du studerer?

Studentinord har fått midler fra Kunnskapsdepartementet som skal brukes til sosiale tiltak i studentmiljøet og til tiltak som skal fremme god psykisk helse.

Fristen for å søke er 1. desember 2022.

Hvem kan søke?

Alle studentorganisasjoner, lag og foreninger, samt andre aktive studenter med en god idé til et prosjekt som kan gjøre det sosiale livet bedre for medstudentene og seg selv, kan søke om midler for å få tiltaket gjennomført.

Tiltakene kan starte når som helst - gjerne så snart som mulig. Alle midlene skal være tildelt innen utgangen av 2022.

Vi oppfordrer studenter ved Politihøgskolen avd. Bodø, og ved alle Nord universitets studiesteder om å søke. Studenter ved fagskoler i Nordland og Nord-Trøndelag kan også søke. 

Hva kan du søke om?

Du kan i utgangspunktet søke om hva som helst som kan gjøre studentlivet bedre for flest mulig studenter. I år vil vi prioritere aktiviteter som løfter frem studentfrivilligheten og tiltak som kan gå over flere ganger. Tiltaket må ha minimum fem deltakere

Vi vil prioritere søknader fra studentorganisasjoner, lag og foreninger samt grupper av studenter som legger til rette for at flere studenter deltar i aktiviteter, gjerne med innhold knyttet til friluftsliv og fysisk aktivitet.

Dersom aktiviteten som skal gjennomføres krever transport eller utstyr, kan det søkes om støtte til dette.

Det kan også søkes om midler til mat og drikke i forbindelse med aktiviteten.

Du kan ikke søke om støtte til lønn.

Studentinord kan, der det lar seg gjøre, bistå med lokaler eller annet praktisk. 

Dette må søknaden inneholde

Det er viktig at det du ønsker å gjøre er både gjennomtenkt og gjennomførbart. I tillegg til en kort beskrivelse av ideen/det sosiale tiltaket ditt, må søknaden din gi svar på disse spørsmålene: 

  • Hvilke utgifter søker du støtte til? Sett opp et budsjett.
  • Hvor mange deltakere er tiltaket åpent for?
  • Hvor vil du gjennomføre tiltaket?
  • Når vil du gjennomføre tiltaket?
  • Er det en enkeltstående sosial hendelse, eller noe som kan utvikle seg til en fast aktivitet?

VIKTIG:  

  • Husk å oppgi kontonummer i søknaden.

NB! Du må søke, og få søknaden behandlet, før aktivitet/arrangement gjennomføres. Det må beregnes 14 dagers behandlingstid på søknaden.

Spør oss gjerne

Lurer du på noe, eller kanskje du vil diskutere en idé før du søker? Ta gjerne kontakt!