Søk om lønn eller midler til studentsosiale tiltak

Studentinord har fått midler til studentsosiale tiltak, og du kan søke om lønn eller støtte til aktiviteter. Tiltakene må gjennomføres i 2021.

Søk her
07.03.202115:12 Erling Rognes Solbu
For english click here


Er du lei av en monoton korona-hverdag? Kunne du tenke deg å gjøre noe for studentmiljøet der du studerer? Trenger du litt ekstra inntekt?

Studentinord har fått midler fra Kunnskapsdepartementet som skal brukes til lønn til studenter, eller støtte til aktiviteter som bidrar til sosiale tiltak i studentmiljøet.

Hvem kan søke?

Alle aktive studenter med en god idé til et prosjekt som kan gjøre det sosiale livet bedre for medstudentene og seg selv, kan «søke på jobb» eller søke om midler for å få tiltaket gjennomført.

Du kan søke alene, eller sammen med en eller flere venner. Tiltakene kan starte når som helst - gjerne så snart som mulig, og må gjennomføres senest i løpet av 2021.

Vi oppfordrer studenter ved Politihøgskolen avd. Bodø, og ved alle Nord universitets studiesteder om å søke.

Studenter ved fagskoler i Nordland og Nord-Trøndelag kan også søke. Det kan også studenter ved andre høyere utdanningsinstitusjoner som på grunn av pandemien oppholder seg i en kommune der Studentinord har virksomhet. 

Hva kan du søke om?

Du kan i utgangspunktet søke om hva som helst som kan gjøre studentlivet bedre. Tiltaket må ha minimum fem deltakere. Noen eksempler: quiz, turgruppe, sjakk, bowling, gaming, matlaging. 

 • Det kan være treff i mindre grupper innendørs, eller litt større grupper utendørs.
 • Det kan være digitale arrangement.
 • Det kan være en tjeneste som hjelper studenter å komme i kontakt med hverandre.
 • Det kan være et tilbud i samarbeid med kantina der du studerer.
 • Det kan være noe som skjer i pauser mellom forelesninger på dagtid, eller fritidsaktiviteter på kveldstid. 
 • Det kan kobles til aktiviteten i en etablert studentforening.
 • Det kan være en etablert aktivitet du ønsker å videreføre, eller en ny idé du har lyst til å teste ut.

Det er selvfølgelig en forutsetning at alle sosiale tiltak som foreslås forholder seg til smittevernsreglene som gjelder til enhver tid i den kommunen der tilaket skal gjennomføres. 

Lønnet arbeid og midler til utstyr

Denne utlysningen gjelder først og fremst lønn for utført arbeid, men du kan også søke om driftsmidler. Kanskje krever tiltaket ditt utstyr? Skal du for eksempel arrangere grilling, kan du søke om støtte til innkjøp av bålpanne og grillmat.

Studentinord kan, der det lar seg gjøre, bistå med lokaler, servering eller annet praktisk. 

Dette må søknaden inneholde

Det er viktig at det du ønsker å gjøre er både gjennomtenkt og gjennomførbart. I tillegg til en kort beskrivelse av ideen/det sosiale tiltaket ditt, må søknaden din gi svar på disse spørsmålene: 

 • Hvor mange timer søker du om lønn for? Tenk både på forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.
 • Hvilke andre utgifter søker du støtte til? Sett opp et budsjett.
 • Hvor mange deltakere er tiltaket åpent for?
 • Hvor vil du gjennomføre tiltaket (studieby, på campus, på en studentbolig, annet sted)
 • Når vil du gjennomføre tiltaket?
 • Er det en enkeltstående sosial hendelse, eller noe som kan utvikle seg til en fast aktivitet?

VIKTIG: 

 • Skal du samarbeide med flere studenter som også skal ha lønn? Da må alle involverte sende inn egen søknad. 
 • Hvis du også søker om dekning av utgifter/kostnader må du skrive kontonummer i søknaden.

Løpende søknadsfrist

Du kan legge inn søknad når som helst. Vi vil gjøre vårt beste for å behandle søknadene raskt, slik at tiltakene kan komme i gang så snart som mulig.

NB! Søknad må foreligge før aktivitet/arrangement gjennomføres.

Timebasert lønn

Du kan få lønn for timene du legger ned i forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av tiltaket. Studenter som får prosjektene sine godkjent får timebaserte avtaler med Studentinord.

Spør oss gjerne

Lurer du på noe, eller kanskje du vil diskutere en idé før du søker? Ta gjerne kontakt med studentvertene våre - Øystein i Bodø, Sicilia på Helgeland, eller Guri i Trøndelag, eller snakk med dem som er på jobb i kantina.

Har du spørsmål om kontrakt, lønn og slike ting kan du kontakte HR-sjef i Studentinord Idun Nerdal: idun.nerdal@studentinord.no

Her kan du registrere din søknad

Fotograf Karoline O. A. Pettersen
Studenter er på tur på stranden, de er fem stykker, d har med et telt som er grønt, fiskestang og, click to open in lightbox