Studentboliger i Stjørdal

I Stjørdal har Studentinord Husbyfaret studentboliger med til sammen 50 boenheter.