w

Mørkvedveien i Bodø stenges for gjennomkjøring

Vi er så glade for at brua har ankommet! Nå trengs det bare litt mer tålmodighet, så er vi snart i mål.

14.06.201810:41 Ane Karlsen

I forbindelse med fullføringen av monteringen er Mørkvedveien stengt fra torsdag 25. juni til fredag 28. juni i tidsrommet 18.00 til 06.00. Det er godt skiltet for omkjøring fra begge sider.

Vi har lenge planlagt å bygge gang- og sykkelbru fra Mørkvedlia studentpark og over til universitetet og Bodin videregående. Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet for studenter, elever og for alle andre som ferdes i området.

Brua er et spleiselag mellom Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Nord studentsamskipnad.

Her kan du lese mer om prosjektet Mørkvedlia studentpark

Relaterte artikler