w

Studentbarnehagen Steinkjer

Søk barnehageplass

Gå til suppleringsopptak.

Studentbarnehagen har ledige plasser. Ordinær søknadsfrist er 10. mars, men foreldre kan søke om barnehageplass helt frem til studiestart i august 2019.

NB: Ta også direkte kontakt med barnehagen på e-post dersom du ønsker å søke.

Kontakt oss

Kontor / styrer Marthe Bones
e-post / tlf. 910 01 147

"Hakkespett": tlf. 948 07 709

"Kongle": tlf. 948 34 450

Postadresse: Steinkjersannan 6, 7713 STEINKJER 

Studentbarnehagen på Steinkjer er en én-avdelingsbarnehage for barn i alderen 0 – 6 år. Vi har plass til inntil 22 barn, avhengig av alder.

14.04.201609:20 Erling Rognes Solbu

Velger du studentbarnehagen - velger du leken

Vi jobber aktivt for å skape spennende lekemiljø med utgangspunkt i barnas interesser og erfaringer. Med trygghetssirkelen i ryggen møter vi hvert enkelt barn med nysgjerrighet og respekt. Vi observerer, reflekterer og er aktive støttespillere i barns lek -  for vi ser at mestring i lek og samspill skaper begeistring, glede og en sterk følelse av å høre til.

Barnehagen ligger på Steinkjersannan. Nord universitet er like ved, og det er gangavstand til hele Steinkjer sentrum med parker, kirke, kunstutstillinger, bibliotek osv. Vi har også gode turmål som vi kan nå til fots, som for eksempel Furuskogen, Sneppahaugen og Figgafjæra.

Vi er eid av Nord studentsamskipnad (Studentinord), men deler hus med Steinkjersannan barnehage, en kommunal barnehage med seks avdelinger. Vi har felles uteområde, bålhus og aktivitetsrom, og samarbeider nært med Steinkjersannan barnehage om tilbudet til de som er skolestartere.

Foreldre om barnehagen

«Jeg møter andre foreldre i samme situasjon. Flere av oss er tilflyttere uten nettverk i studiebyen. Vi har fått studentsosiale midler gjennom Studentinord, og for eksempel arrangert grilling, 17. mai-feiring, karneval og turer til Lykkeland. Vi får bruke barnehagens lokaler på fritiden.» (Karianne, studentforelder)

Tilrettelagt for studentforeldre

Vi har løsninger tilpasset dine behov som student:

  • Barnehageplasser til barn under 1 år.
  • Fleksible åpningstider.
  • Mulighet for 10 eller 11 mnd barnehagetilbud.
  • Vi passer syke barn på eksamensdager.
  • Utvidet åpningstid i eksamensperioden.

Åpningstider

Åpningstider varierer etter studentenes behov. Ordinær åpningstid er kl 07.15 - 16.30. Utover dette kan foreldre bestille utvidet åpningstid.

Personalet

Steinkjer studentbarnehage har fem ansatte. Tre av disse er førskolelærere og to er assistenter. Blant førskolelærerne inngår styrer og pedagogisk leder for barnehagen. I tillegg kommer eventuelt spesialpedagogisk personale ut fra behov i barnegruppen.

Slik søker du

Søknad registreres i Steinkjer kommunes samordna opptak. Ordinær søknadsfrist var 10. mars, men suppleringsopptaket er åpent helt frem til studiestart høsten 2018.

NB: ettersend e-post med bekreftelse på at du er student

Som student kan du søke fortløpende på barnehageplass så lenge vi har ledige plasser. Ta kontakt for nærmere informasjon om evt. ledige plasser og hvordan du går fram.

Relaterte artikler