Student på besøk

Se hvilke tjenester du har tilgang til hos Studentinord og andre studentsamskipnader.

Nasjonal gjesteordning blant studentsamskipnader

Når du har betalt semesteravgift til din studentsamskipnad får du samtidig gjestetilgang til store deler av tilbudet hos studentsamskipnadene landet rundt.

Gjesteordningen kan være særlig aktuell om du i perioder tar fag, skriver oppgave eller har praksis et annet sted enn der du vanligvis studerer.

Gjesteordning i Studentinord

Som besøkende får du tilgang til følgende tjenester hos Studentinord:

 • Bolig
  Har du behov for en studentbolig for en periode kan du søke om bolig hos Studentinord til samme priser som andre studenter. Studentinord har et tildelingsreglement som prioriterer mellom ulike grupper studenter i perioder der det er for få boliger.
 • Helsetjenester
  Helsetjenester og rådgivningstjenester kan benyttes av studenter fra andre studentsamskipnader/utdanningsinstitusjoner på lik linje med studenter tilknyttet Studentinord. Dette gjelder ikke økonomisk støtte fra helsekassen.
 • Mat og drikke
  Er du besøkende student kan du fritt benytte deg av vårt tilbud innen mat og drikke til samme priser som studenter med tilknytning til Studentinord. Husk at du må kunne vise gyldig studentbevis på forespørsel.
 • Barnehage
  En student som har betalt semesteravgift kan søke barnehageplass i Studentinord sine barnehager. Har du behov for barnehageplass i en begrenset periode kan du kontakte barnehagen og høre om de har kapasitet til å ta i mot barnet ditt.

Tjenester hos andre samskipnader

Med gjesteordningen får du tilgang til ulike tjenester hos andre samskipnader, for eksempel trening, bolig, servering, barnehage og helsetjenester. Merk at de enkelte studentsamskipnadene har ulike prioriteringskriterier for en del av tilbudene, og at enkelte tilbud ikke inngår i ordningen, for eksempel helserefusjonsordninger.

Se nettsiden til den samskipnaden som er aktuell for deg, for å orientere deg om hva gjesteordningen innebærer.