Studentforeninger i Steinkjer

Steinkjer har et aktivt studentmiljø med mange slags studentforeninger.

Steinkjerstudentenes idrettslag

Vi er et idrettslag for alle studenter ved Nord universitet på Steinkjer, uansett ferdighetsnivå. Vårt mål er å få et bedre samhold blant studentene samtidig som vi holder oss i aktivitet. Vi har faste fotball- og volleyballtreninger.

Steinkjerstudentenes idrettslag på Facebook.

Liquids

Liquids er linjeforeningen for økonomistudentene ved Nord universitet Steinkjer. Alle økonomistudenter blir automatisk medlem i Liquids, og er gratis å være medlem. Sosiologistudentene er også velkommen til å delta på alle Liquids sine arrangementer.

Liquids fokuserer på både faglig og sosial beriking under studietiden. Vårt formål er å etablere sosiale nettverk på tvers av årskullene og skape relasjoner mellom studenter og næringsliv. Vi arrangerer mange slags sosiale aktiviteter i løpet av studieåret - blant annet filmkvelder, ball og fester. Den faglige siden av aktiviteten er også viktig. Her ønsker vi å oppleve teori i praksis via gjesteforelesere fra næringslivet, bedriftsbesøk, Karrieredagen, Næringslivsdagen og andre samlinger.

Liquids på Facebook.

Collegium Animalis

Er du interessert i dyr? Collegium Animalis er linjeforeningen for husdyrstudenter og andre husdyrinteresserte ved Nord universitet. En stor del av vårt program er utfluktuer og besøk til lokale foretak. Det er også viktig for oss å spre kunnskap gjennom fagdager med anerkjente foredragsholdere.

Collegium Animalis på Facebook.

Brunstgropa jeger- og fiskeforening

Dette er en forening for studenter med interesse for friluftsliv, jakt og fiske. Brunstgropa arrangerer turer i friluft med fokus på sosialt samvær i naturen. Foreningen har også utstyr studenter kan låne.

Brunstgropa på Facebook.

Tre studenter som sitter sammen, bildet er tatt som en selfie. De smiler til kamera