w

Studentlytter

Har du lyst til å bli en Studentlytter?

05.03.201815:00 Ane Karlsen

Vi opplever alle å møte motstand iblant, og at følelser og tanker tar litt over. Da kan det være nyttig å snakke med noen som kan gi deg støtte og trygghet. Men det å snakke med en rådgiver kan føles litt skremmende, og mange synes det er vanskelig å søke hjelp fordi de er redd for stigmatisering knyttet til depresjon eller andre psykiske utfordringer. Noen ganger trenger vi rett og slett en venn, eller en likesinnet - en som er i samme posisjon som oss selv.

Emilie Nicholls er student ved Nord universitet i Bodø, og hun har vært med å sette i gang arbeidet med et lavterskel tilbud til studentene som hun har veldig god erfaring med fra sin skolegang i England, nemlig Peer Support - Studentlytter.

En studentlytter er en student som gir støtte og lytter til andre studenter, helt uten fordommer. En vennlig og åpen student som kan sette seg inn i andres situasjon, som lytter og oppmuntrer, og som forstår andres behov for å bli sett. 

Vil du bli studentlytter?

Hvis du ønsker å hjelpe andre studenter kan du bli studentlytter. Du må være åpen og omgjengelig, og ha en interesse for å fremme psykisk helse ved universitetet. I tillegg er det viktig at du har et våkent blikk for både nye og eksisterende studenter som strever og trenger å bli lyttet til.

Opplæring

Rådgivningstjenesten vil hjelpe deg å utvikle dine ferdigheter innen kommunikasjon og samtale. Det er viktig at du får den kunnskapen du trenger slik at du blir trygg på at du kan takle ansvaret og bli en god og empatisk studentlytter. Alle studentlyttere vil lære å håndtere krisesituasjoner innenfor konfidensielle rammer, og det er også viktig at du lærer hvordan du skal gå frem ved ekstra vanskelige situasjoner uten å bryte taushetsløftet. Opplæringen vil være tospråklig.

Ta gjerne kontakt på peersupport@sob.no eller Rådgivningstjenesten om du ønsker å vite mer, eller legg inn en søknad her:

Søknadsskjema Studentlytter

Emilie Nicholls